Mød vores psykologer

Her kan du læse om de psykologer, der er tilknyttet Psykologerne ved Kongens Nytorv. Vær venligst opmærksom på, at ikke alle psykologer tager imod henvisninger fra sygesikringen. Du kan læse mere om tilskud og betaling her. Hvis du ønsker at bestille en tid hos en af vores psykologer, så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til psykologerne@pvkn.dk.

Zelal Önder

Indehaver. Aut. Cand. Psych.
Klinisk psykolog.
Modtager henvisninger fra sygesikringen.
Sprog: Dansk/engelsk/tyrkisk

Læs mere »


Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2008.
Jeg tilbyder samtale terapi, hvor vi sammen får indsigt i din oplevelse og opfattelse af dig selv og dine livsbetingelser, og hvor du får mulighed for at afprøve psykologiske strategier. 

Alt sammen for at hjælpe dig med din selvudvikling og for at støtte dig gennem en svær tid, så du får mulighed for at opleve dig bedre rustet og mærke en personlig forandring.
Min erfaring er med både voksne, børn og unge og jeg tilbyder, udover terapi, også undersøgelser og udredning.

Jeg arbejder primært ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, men benytter også kognitive og narrative elementer, tilpasset den enkelte klient.
Tidligere har jeg arbejdet i psykiatrien, i det kommunale område samt i mindre behandlingsorganisationer.
Jeg tilbyder hjælp til forskellige problematikker inden for:

 • Depression
 • Angst
 • Sorg og krise
 • Traume PTSD,
 • Seksuelle overgreb og incest
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Identitetsudvikling
 • Vold og overfald
 • Stress
 • Selvværd
 • Transkulturelle problematikker
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme, ADHD og Tilknytningsvanskeligheder
 • Familie samtaler
 • Konflikthåndtering
 • EMDR terapi

Sprogkundskaber:
Dansk og engelsk: Flydende.
Tyrkisk: Almindeligt hverdagsniveau.

Vis mindre

Anne Kirsten Hansen

Indehaver. Aut. Cand. Psych. Klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og supervision. Sygesikringsoverenskomst. Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1978. Jeg har arbejdet med børn, unge og voksne i en lang årrække. Jeg tager udgangspunkt i samtale eller kropsreaktioner. Yderligere er jeg uddannet i systemisk terapi, hypnosebehandling, EMDR – og kognitiv terapi, hvilket benyttes i terapi, kompetencetræning og coaching. Jeg har bl.a. erfaring med behandling af:

 • ADHD
 • Angst og fobier
 • Arbejdsrelaterede problemer
 • Autisme og Aspergers
 • Depression
 • Ensomhed
 • Kompetenceudvikling
 • Kønsidentitet
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Pårørende
 • Selvskadende adfærd
 • Skilsmisse
 • Parforhold og utroskab
 • Sorg og kriser
 • Stress og udbrændthed
 • Traumer og PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Vanskeligheder i relationer
 • Vredeshåndtering

Vis mindre

Karin Siff Puggaard

Cand. Pæd. Psych.
Aut. klinisk psykolog
Danmarks Pædagogiske Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog i 2004 på Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg har særlig behandlingserfaring i at arbejde med PTSD – post traumatisk stress og forskellige former for krise tilstande og traumer i mennesket som f.eks.: ulykker, skilsmisser, angst, sorg, depressioner, voldtægt og seksuelle overgreb. Jeg har ligeledes erfaring inden for ungdoms – og voksen psykiatrien, specielt med kendskab til forskellige former for personlighedsforstyrrelser. Min terapeutiske metode er udpræget psykodynamisk, men også sammensat af eksistentielle, systemiske og narrative elementer. Jeg har fokus på selvudvikling og forandringspotentiale i mine klienter og tilpasser behandlingen ud fra den enkeltes behov. Med andre ord har jeg erfaring med:

 • Angst og fobier
 • Depression
 • Ofre for overgreb og mishandling
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Sorg og kriser
 • Skilsmisser og parforhold
 • Traumer og PTSD
 • Vanskeligheder i relationer
 • Seksuelle overgreb og voldtægt

Vis mindre

Rebecca Philipp Burr

Aut. Cand. Psych.
Aut. klinisk psykolog
Københavns Universitet
Certificeret coach
Sprog: Dansk/engelsk/spansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra University of London og Københavns Universitet. Jeg tilbyder individuel -, familie- og parterapi, samt terapi til særlig sensitive børn, unge, voksne og familier. Jeg tilbyder samtaleterapi med brug af systemiske, kognitive psykodynamiske og eksistentielle tilgange, alt efter klientens behov og problematikkens natur. Derudover anvender jeg klinisk hypnose og visualisering. Jeg arbejder med mennesker i alle aldre med henblik på at at finde iboende ressourcer og komme styrket igennem kriser med fornyet potentiale og selvforståelse. Jeg har bl.a. erfaring med:

 • Depression
 • Kriser
 • Sorg
 • Overgange i livet
 • Mønsterbrydning

Vis mindre

Anders Skovholm

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg arbejder primært ud fra kognitive terapeutiske principper, hvor metoden tilpasses den enkelte klients problematikker. I et åbent samarbejde undersøges problemstillingerne og sammen udvikles der indsigter, løsninger og erkendelser ved brug af forskellige redskaber og adfærdsteknikker. Med fokus på ressourcer ligeså vel som vanskeligheder dannes et skræddersyet forløb til den enkeltes behov. Det er vigtigt for at mig at skabe et rum, hvor det er muligt at snakke om følsomme emner på en behagelig måde. Jeg har bl.a. erfaringer med at behandle:

 • Depression
 • Ensomhed
 • Stress og udbrændthed
 • Lavt selvværd og usikkerhed
 • Angstlidelser
 • Socialfobi
 • Panikangst
 • Helbredsangst
 • Tvangstanker- og handlinger (OCD)
 • Vredeshåndtering
 • Sorg
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Voksne med barndomstraumer

Vis mindre

Carsten Simonsen

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk
Tilbyder video-konsultation

Læs mere »

Jeg er 59 år, uddannet psykolog fra Københavns Universitet og deltager i efteruddannelse inden for ACT og hypnoterapi. Jeg tilbyder individuelle samtaler, parterapi, foredrag og gruppeundervisning. Mine fokusområder er:

 • Accept af livet med kroniske lidelser som smerter
 • Mestring af stress
 • Angst og fobier
 • Sorg og kriser
 • Lavt selvværd og usikkerhed
 • Personlig udvikling
 • Svære og udfordrende livssituationer
 • Fibromyalgi

Jeg arbejder udfra forskellige psykologiske teorier som kognitiv terapi, ACT, eksistentialistisk terapi, visualisering, mindfullness og hypno-terapi. Den psykologiske indsats tilpasses altid i samarbejde med den/de enkelte klient(er). Jeg er foredragsholder for flere patientforeninger, samt psykologisk konsulent og underviser for mennesker med diagnosen fibromyalgi.

Vis mindre

Mette Bøgh-Sørensen

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Hos mig møder du en psykolog, der tror på, at kemi og metoder og psykologisk viden skal gå op i en højere enhed.

Jeg går derfor op i, at det er behageligt for dig at komme hos mig – fordi du føler dig velkommen, forstået, set, rummet og tryg. Jeg går op i at møde mine klienter som et menneske allerførst – og jeg forstår livets op- og nedture som et vilkår, vi alle er underlagt: Nogle gange er vi bare ikke klædt på til at håndtere, hvad livet bringer på egen hånd. Så har vi brug for hjælp.

Jeg går også op i at udvælge og tilpasse metoderne til dig, dit liv og dine livsomstændigheder. Jeg er primært trænet indenfor narrative, løsningsfokuserede/systemiske og kognitive metoder, men trækker også på mindfulness og eksistentiel-fænomenologisk tankegods. Jeg er generelt af den holdning, at alle metoder er gode til noget og knap så gode til noget andet.

Min psykologiske viden og samtaleerfaring er indsamlet gennem 16 år blandt andet fra børne-familiecenter, jobcenter, psykiatri med børn og voksne samt neuropsykologi, så mine kompetencer er, ligesom mine interesser, brede.  De kan dog samles i nogle hovedområder:

Børn- og familie – herunder fx:

 • Familie- og parforhold
 • Børn og unge
 • Skilsmisse
 • Arbejds- og familielivsbalance

Eksistentielle udfordringer – herunder fx:

 • Livskriser og livsforandringer
 • Identitet og selvværd
 • Tab og sorg
 • Vanskelige livsvilkår og -situationer
 • Arbejds-/privatlivs-balance

Psykiatri – herunder fx:

 • ADHD
 • Autisme/asperger
 • Angst
 • OCD
 • Psykiske traumer og belastningslidelser, herunder stress
 • Pårørende til psykisk sårbare

Somatiske/neuropsykologi udfordringer – herunder fx:

 • Fysiske traumer
 • Hovedtraumer, hjernerystelse og hjernetræthed
 • Pårørende til syge og hjerneskadede

Særlige interesseområder desuden:

 • Høj begavelse
 • Egen stil og psykologidentitet hos yngre psykologer
 • Supervision
 • Undersøgelser

Vis mindre

Ukba Javaid

Aut. Cand. Psych.
Aalborg Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Vælger du mig, får du en psykolog, der vægter høj faglig kvalitet i mit arbejde og som tror på, at du som klient får mest ud af terapien ved; 1) at du og jeg har en tillidsfuld relation og 2) at vi i fællesskab finder rødderne til dine problemer snarere end, at vi går efter hurtige løsninger.

Jeg tilbyder individuel terapi til både børn, unge og voksne.

Jeg har særlig interesse for, og erfaring i arbejdet med, følgende temaer;

 • Angst og uro
 • Stress
 • Tristhed, ulyst, depression
 • Ensomhed, tomhedsfølelse
 • Selvværdsproblemer, utilstrækkelighedsfølelse
 • Udfordringer forbundet ved at være en minoritet (fx tosproget, LGBT etc.)

Metodisk arbejder jeg med afsæt i psykodynamisk psykoterapi, hvor jeg forsøger at have fokus på den enkeltes relationer, klientens fortid, nutid og fremtid samt klientens bevidste såvel som ubevidste processer.

Jeg har erfaring fra både det kommunale regi samt fra psykiatrien. Udover mit foretagende hos PVKN, er jeg i dag tilknyttet som psykolog ved et privathospital.

Vis mindre

Katrine Hermannsen

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg har tidligere arbejdet med psykoterapi på SR-Bistand, Psykiatrisk Center Amager og på klinikken Center for Funktionel Psykologi. Jeg har blandt andet erfaring med:

 • Sorg
 • Depression
 • Tristhed
 • Lavt selvværd
 • Spiseforstyrrelser
 • Angstlidelser
 • Stressreaktioner
 • Livskriser

Jeg arbejder med udgangspunkt i evidensbaserede metoder, både inden for den kognitive og den psykodynamiske tradition. Afhængigt af problematikken anvender jeg desuden kropsterapeutiske metoder og mindfulness-øvelser. Det afgørende for mig er, at terapien er skræddersyet sådan, at den enkelte klients problemstilling og personlige behov imødekommes.

Vis mindre

Mette Marie Gunnergaard

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Klinisk og neuropsykolog
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Det kan være svært og føles meget sårbart at tale om, hvordan vi virkelig har det.
Med en empatisk og afslappet tilgang skaber jeg et rum, hvor du føler dig velkommen og tryg til at være dig. Sammen kan vi udforske både det svære men også dine ressourcer og det du ønsker dig af livet.

Min motivation for at arbejde terapeutisk er, at facilitere det nærvær og den dybde der opstår, når et menneske tør være helt sig selv. Jeg finder det meget berigende at være medvirkende til øjeblikke af indsigt og befrielse. De øjeblikke der udgør små gennembrud i terapien og kan fremme en mere fri og fleksibel tilgang til de udfordringer livet måtte byde på.

Min terapeutiske metode er primært ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en tredie bølge kognitiv terapi. Tilgangen vil dog blive tilpasset dig og den problematik, du ønsker at arbejde med.

Jeg har tidligere arbejdet med rehabilitering efter hjerneskade, med pårørende til hjerneskadede. Jeg har også arbejdet med at hjælpe stressramte tilbage på arbejdsmarkedet. Aktuelt er jeg psykologisk konsulent for et privatpsykiatrisk hospital.

Mine fokusområder er:

 • Angst
 • Depression
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Livskriser og ændrede livsvilkår
 • Tab og sorg

Neuropsykologisk

 • Hjerneskade, hjernerystelse
 • Følger efter hjernepåvirkning herunder kognitive problemer med fx. koncentration og hukommelse
 • Hjernetræthed
 • Whiplash / nakkeskader
 • Pårørende til syge og hjerneskadede

Vis mindre

Mahnaz Diznabi

Aut. Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk/farsi/dari

Læs mere »

Jeg har arbejdet fuldtid som psykolog i 24 år inden for såvel den private og offentlige sektor i Danmark og i udlandet. Min målgruppe har været voksne, unge, børn og deres familier i en årrække.

Jeg kan tilbyde behandling og hjælp inden for en lang række problemstillinger og livskriser heri blandt:

 • Depression
 • Stress
 • Familieproblematikker
 • Parforholdsproblemer
 • Oost traumatisk stress (PTSD)
 • Angermanagement/”vredesstyring”
 • Børnepsykiatrisk udredning, herunder kognitiv testning og undersøgelse for neuropsykiatriske vanskeligheder (feks ADHD, autisme), undersøgelse for OCD, psykose, adfærds- og emotionelle vanskeligheder.
 • Psykoedukation til børn
 • Psykoedukation til forældre

Jeg tilbyder samtaleterapi med brug af systemiske, kognitive psykodynamiske og eksistentielle tilgange – alt efter klientens behov og problematikkens natur. Derudover anvender jeg klinisk hypnose og visualisering. Jeg arbejder med mennesker i alle aldre i forbindelse med kriser, tab,
overgange i livet og mønsterbrydning med henblik på at finde iboende ressourcer, og komme styrket igennem kriser med fornyet potentiale og selvforståelse.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Vis mindre

Malene Suneson

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

For mig er det vigtigste at skabe et varmt og trygt rum, hvor du kan føle dig godt tilpas. Jeg anser terapien som et samarbejde, hvor vi i fællesskab er nysgerrige på og undersøgende omkring det, der fylder hos netop dig. Hvordan den enkelte samtale forløber vil altid afhænge af, hvilke problemstillinger og metoder vi arbejder med, og for mig er det vigtigste, at samtalen hver gang er så hjælpsom for dig som muligt, snarere end at vi følger en fastlagt plan eller benytter en bestemt metode. Jeg er af den overbevisning, at de vigtigste faktorer i terapi er tryghed og kontakt, herunder det at kunne dele tanker og følelser med en anden. Jeg tror på det helende og udviklende i ikke at være alene om det svære i tilværelsen og at opleve sig mødt uden fordømmelse.

I terapien tager jeg imod unge og voksne der kæmper med de udfordringer og tvivl, som jeg anser for at være et menneskeligt grundvilkår. Det kan være:

 • Livsændringer, livs- og identitetskrise
 • Ensomhed
 • Relationelle vanskeligheder
 • Sygdom og tab

Herudover behandler jeg forskellige psykiatriske problemstillinger som:

 • Angst
 • Afhængighed
 • Depression
 • Stressrelaterede problematikker

Fra mine mange års ansættelser i psykiatrien har jeg desuden stor erfaring med udredning og diagnostik gennem psykologiske undersøgelser samt supervision. Jeg har desuden en 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, er godkendt Rorschachspecialist, og aktuelt er jeg under specialistuddannelse i psykopatologi. Foruden terapi tilbyder jeg udredning ved hjælp af psykologisk testning og ligeledes supervision på testpsykologiske opgaver.

Vis mindre

Line Ejby Andersen

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra University of Sussex og Københavns Universitet i 2007. Jeg arbejder ud fra en humanistisk og klientcentreret tilgang med udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. I terapien inddrager jeg eksistentielle, narrative, psykodynamiske og kognitive elementer. Jeg har i en årrække arbejdet med kræftramte og deres pårørende, og har derudover indgående erfaring inden for:

 • depression
 • angst
 • stress
 • kriser
 • sorg
 • selvmord
 • eksistentielle kriser

Vis mindre

psykolog Rikke Jamborg Hansen

Rikke Jamborg Hansen

Aut. Cand. Psych.
Specialist i klinisk psykologi og i psykoterapi med voksne
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog i 2007 fra Københavns Universitet.

Jeg har arbejdet med samtaleterapi siden jeg blev uddannet, i psykiatrien og i privat praksis. Jeg har bred erfaring med behandling af voksne og unge (ned til 18 år), samt familier med små børn.

Jeg tror på, at vi udvikler og forandrer os bedst i et rum præget af forståelse og tryghed. Det er derfor vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas og du oplever, at din problematik bliver set og forstået. Sammen vil vi bearbejde de oplevelser, der skaber svære følelser og tanker i dig, kigge på typiske mønstre for dig, og omsorgsfuldt arbejde med, at du oparbejder styrke og evne til at klare dette.

Jeg er uddannet indenfor forskellige terapeutiske retninger, og bruger disse tilgange fleksibelt, så du oplever, at psykologforløbet skræddersys til din problematik.   

Min primære referenceramme er psykodynamisk (bl.a. intensiv dynamisk korttidsterapi), men er med tiden også skolet indenfor den kognitive ramme (kognitiv adfærdsterapi og mindful compassion), og især de senere år har jeg beskæftiget mig indgående med traumeterapi (prolonged exposure og cognitive processing therapy).

Jeg tilbyder hjælp indenfor forskellige områder:

 • Traumer: barndomstraumer, incest, seksuelle overgreb, voldtægt, vold og overfald, trafik- og ulykkesofre, PTSD
 • Angst: panikangst, socialfobi, generaliseret angst, traumerelateret angst
 • Depression
 • Stress
 • Lavt selvværd, selvopfattelse
 • Selvudvikling
 • Følelsesliv: regulering af følelser og at udholde kontakt med følelser
 • Sorg og kriser: identitetskriser, ændrede livsforhold
 • Relationer: tilknytning til nære relationer, relationskompetence, personlighedsforstyrrelser
 • Familiesamtaler med fokus på små børn og forældrerolle
 • Pårørende til person med psykisk lidelse

Vis mindre

Faisal Saleem

Aut. Cand. Psych.
Brunel University, London
Sprog: Dansk/engelsk 

Læs mere »

 Jeg tilbyder behandling inden for forskellige temaer, og har mange års erfaring med børn, unge og voksne. Jeg arbejder primært ud fra kognitive terapeutiske principper, hvor metoden tilpasses den enkelte klients problematikker.

Jeg beskæftiger mig bl.a. med familiebehandling, herunder familiedynamikker, børneopdragelse mm. Jeg har gennemført en uddannelse ved at bruge metoden DUÅ (De Utrolige År), som kommer fra Seattle i USA, som har til formål at styrke det positive samspil og tilknytning mellem børn og forældre ved hjælp af positive opdragelsesstrategier. Derigennem kan børns sociale kompetencer samt evner til selvregulering og læring fremmes.
Ud over dette, udarbejder jeg børnesagkyndige undersøgelser og hjælper familier med problematikker omhandlende skilsmisse, forældremyndighed og bopæl

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til forældre og professionelle er desuden også en ydelse jeg tilbyder. Her kan der bl.a. udarbejdes psykologiske undersøgelser med henblik på at skabe de bedste inkluderende rammer for børn med særlige behov. Jeg har specialviden inden for autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angstlidelser. Med denne viden tilbyder jeg terapi, undervisning og supervision. 

Desuden er jeg en de få i Danmark, som har en Master i Tværkulturel Psykologi. Jeg tilbyder terapi inden for forskellige temaer så som etnisk- minoritets identitetsdannelse, kultur- og kulturforskelle og børneopdragelse. 

Familiebehandling- herunder fx

 • Familie- og parforhold
 • Børneopdragelse
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Pårørende til et barn eller en ung med en psykiatrisk diagnose

Psykiatri- herunder fx

 • Specialviden inden for Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • Specialviden inden for ADHD
 • Pårørende/familie til et barn med ASF og ADHD
 • Søskende til et barn med ASF eller ADHD
 • Specialviden inden for Angst
 • Undervisning og Psykoedukation

Eksistentielle udfordringer – herunder fx

 • Livskriser og livsforandringer
 • Tab og sorg
 • Manglende selvværd og selvtillid
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Work- Life Balance

Tværkulturel Psykologi- herunder fx

 • Kultur og Kulturforskelle
 • Identitet- etnisk identitetsdannelse
 • Børneopdragelse

Vis mindre

autoriseret psykolog Savannah Kristensen

Savannah Kristensen

Cand. Psych.
Aalborg Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet med særlig viden og erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatri.

Det er vigtigt for mig at skabe et rum, hvor du føler dig velkommen, forstået, anerkendt og tryg, når du har behov for at tale om følsomme emner, store såvel som små.

Jeg går op i at udvælge og tilpasse metoderne til dig og dine livsomstændigheder, hvorfor jeg først og fremmest forsøger at møde hver klient med den samme nysgerrige tilgang, hvor vi sammen udforsker din oplevelse og opfattelse af dig selv og dit liv. Jeg tilbyder primært individuel samtaleterapi til børn, unge og voksne.

Jeg har særlig interesse for og erfaring i arbejdet med følgende temaer;

 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskade
 • Angst, herunder OCD
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD/ADD, Autismespektrumforstyrrelser og Tilknytningsforstyrrelser
 • Tab og Sorg
 • Identitetsudvikling
 • Selvværd

Vis mindre

Kristina Warholm

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/norsk
Tager ikke nye klienter 

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg har erfaring med både individuel- og gruppeterapi og har arbejdet med mennesker i alle aldre og med forskellige problemer så som:

 • Depression
 • Angst
 • Stress
 • Spiseforstyrrelser
 • Lavt selvværd
 • Ensomhed
 • Sorg
 • Traumatiske oplevelser

Derudover har jeg erfaring med psykologiske undersøgelser knyttet til personligheds-problematikker og uddannet mig som mindfulness instruktør. Jeg er fagligt nysgerrig og anvender forskellige terapeutiske metoder, så terapien på bedst mulig måde bliver meningsfuld og tilpasset dine ønsker og behov.

Vis mindre

Kontakt os og få hjælp af en af vores psykologer

Vores psykologer tilbyder et bredt udvalg af terapiformer inden for forskellige områder. Klinikken ligger placeret ved Kongens Nytorv midt i København. Vores psykologer har mange års uddannelse og erfaring inden for mange forskellige psykologiske områder. Størstedelen af vores psykologer tilbyder individuel terapi og parterapi. Flere af vores psykologer tilbyder også familieterapi og legeterapi til børn.

Vores psykologer tilbyder skræddersyet terapi, som er tilpasset netop dig og din problemstilling. De har mange års erfaring med at hjælpe mennesker som dig og mig gennem udfordringerne i livet. Livet er nemlig ikke altid lige nemt. Vi oplever alle sammen perioder af vores liv, hvor det kan være en stor hjælp at have en professionel psykolog ved sin side, som man kan hente sparring og vejledning hos, således man kan finde vejen og glæden igen. Få hjælp af en af vores psykologer til at få sluppet alle de negative tanker, som påvirker dit liv og skab overskud og glæde i dit liv.

Hvis du ønsker at bestille en tid hos en af vores dygtige og veluddannede psykologer, kan du ringe til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til os på: psykologerne@pvkn.dk. Du har også mulighed for at booke en tid hos en psykolog direkte i vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Vi har stort fokus på ventetid og derfor har vi flere psykologer, som vil kunne tilbyde dig en tid inden for en uge (uden lægehenvisning). Har du spørgsmål? Er du i tvivl om din sundhedsforsikring dækker, om hvor meget du kan få i tilskud fra Sygesikring Danmark eller andre spørgsmål i forhold til tilskud og betaling til psykologhjælp, så kontakt os i klinikken og vi hjælper dig.

33 32 88 14