Mød vores psykologer

Her kan du læse om de psykologer, der er tilknyttet Psykologerne ved Kongens Nytorv. Vær venligst opmærksom på, at ikke alle psykologer tager imod henvisninger fra sygesikringen. Du kan læse mere om tilskud og betaling her. Hvis du ønsker at bestille en tid hos en psykolog, så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til psykologerne@pvkn.dk.

Anne Kirsten Hansen

Indehaver. Aut. Cand. Psych. Klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og supervision. Sygesikringsoverenskomst. Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1978. Jeg har arbejdet med børn, unge og voksne i en lang årrække. Jeg tager udgangspunkt i samtale eller kropsreaktioner. Yderligere er jeg uddannet i systemisk terapi, hypnosebehandling, EMDR og kognitiv terapi, hvilket benyttes i terapi, kompetencetræning og coaching. Jeg har bl.a. erfaring med behandling af:

 • ADHD
 • angst og fobier
 • arbejdsrelaterede problemer
 • autisme og Aspergers
 • depression
 • ensomhed
 • kompetenceudvikling
 • kønsidentitet
 • personlighedsforstyrrelser
 • pårørende
 • selvskadende adfærd
 • skilsmisse
 • parforhold og utroskab
 • sorg og kriser
 • stress og udbrændthed
 • traumer og PTSD
 • udviklingsforstyrrelser
 • spiseforstyrrelser
 • vanskeligheder i relationer
 • vredeshåndtering

Vis mindre

Rebecca Philipp Burr

Cand. Psych.
Aut. klinisk psykolog
Certificeret coach
Sprog: Dansk/engelsk/spansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra University of London og Københavns Universitet. Jeg tilbyder individuel -, familie- og parterapi, samt terapi til særlig sensitive børn, unge, voksne og familier. Jeg tilbyder samtaleterapi med brug af systemiske, kognitive psykodynamiske og eksistentielle tilgange, alt efter klientens behov og problematikkens natur. Derudover anvender jeg klinisk hypnose og visualisering. Jeg arbejder med mennesker i alle aldre med henblik på at at finde iboende ressourcer og komme styrket igennem kriser med fornyet potentiale og selvforståelse. Jeg har bl.a. erfaring med:

 • depression
 • kriser
 • sorg
 • overgange i livet
 • mønsterbrydning

Vis mindre

Karin Siff Puggaard

Cand. Pæd. Psych.
Aut. klinisk psykolog
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog i 2004 på Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg har særlig behandlingserfaring i at arbejde med PTSD – post traumatisk stress og forskellige former for krise tilstande og traumer i mennesket som f.eks.: ulykker, skilsmisser, angst, sorg, depressioner, voldtægt og seksuelle overgreb. Jeg har ligeledes erfaring inden for ungdoms – og voksen psykiatrien, specielt med kendskab til forskellige former for personlighedsforstyrrelser. Min terapeutiske metode er udpræget psykodynamisk, men også sammensat af eksistentielle, systemiske og narrative elementer. Jeg har fokus på selvudvikling og forandringspotentiale i mine klienter og tilpasser behandlingen ud fra den enkeltes behov. Med andre ord har jeg erfaring med:

 • angst og fobier
 • depression
 • ofre for overgreb og mishandling
 • personlighedsforstyrrelser
 • sorg og kriser
 • skilsmisser og parforhold
 • traumer og PTSD
 • vanskeligheder i relationer
 • seksuelle overgreb og voldtægt

Vis mindre

Carsten Simonsen

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Jeg er 59 år, uddannet psykolog fra Københavns Universitet og deltager i efteruddannelse inden for ACT og hypnoterapi. Jeg tilbyder individuelle samtaler, parterapi, foredrag og gruppeundervisning. Mine fokusområder er:

 • accept af livet med kroniske lidelser som smerter
 • mestring af stress
 • angst og fobier
 • sorg og kriser
 • lavt selvværd og usikkerhed
 • personlig udvikling
 • svære og udfordrende livssituationer
 • fibromyalgi

Jeg arbejder udfra forskellige psykologiske teorier som kognitiv terapi, ACT, eksistentialistisk terapi, visualisering, mindfullness og hypno-terapi. Den psykologiske indsats tilpasses altid i samarbejde med den/de enkelte klient(er). Jeg er foredragsholder for flere patientforeninger, samt psykologisk konsulent og underviser for mennesker med diagnosen fibromyalgi.

Vis mindre

Anders Skovholm

Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg arbejder primært ud fra kognitive terapeutiske principper, hvor metoden tilpasses den enkelte klients problematikker. I et åbent samarbejde undersøges problemstillingerne og sammen udvikles der indsigter, løsninger og erkendelser ved brug af forskellige redskaber og adfærdsteknikker. Med fokus på ressourcer ligeså vel som vanskeligheder dannes et skræddersyet forløb til den enkeltes behov. Det er vigtigt for at mig at skabe et rum, hvor det er muligt at snakke om følsomme emner på en behagelig måde. Jeg har bl.a. erfaringer med at behandle:

 • depression
 • ensomhed
 • stress og udbrændthed
 • lavt selvværd og usikkerhed
 • angstlidelser
 • socialfobi
 • panikangst
 • helbredsangst
 • tvangstanker- og handlinger (OCD)
 • vredeshåndtering
 • sorg
 • personlighedsforstyrrelser
 • voksne med barndomstraumer

Vis mindre

Kristina Warholm

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/norsk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg har erfaring med både individuel- og gruppeterapi og har arbejdet med mennesker i alle aldre og med forskellige problemer så som:

 • depression
 • angst
 • stress
 • spiseforstyrrelser
 • lavt selvværd
 • ensomhed
 • sorg
 • traumatiske oplevelser

Derudover har jeg erfaring med psykologiske undersøgelser knyttet til personligheds-problematikker og uddannet mig som mindfulness instruktør. Jeg er fagligt nysgerrig og anvender forskellige terapeutiske metoder, så terapien på bedst mulig måde bliver meningsfuld og tilpasset dine ønsker og behov.

Vis mindre

Mette Bøgh-Sørensen

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Hos mig møder du en psykolog, der tror på, at kemi og metoder og psykologisk viden skal gå op i en højere enhed.

Jeg går derfor op i, at det er behageligt for dig at komme hos mig – fordi du føler dig velkommen, forstået, set, rummet og tryg. Jeg går op i at møde mine klienter som et menneske allerførst – og jeg forstår livets op- og nedture som et vilkår, vi alle er underlagt: Nogle gange er vi bare ikke klædt på til at håndtere, hvad livet bringer på egen hånd. Så har vi brug for hjælp.

Jeg går også op i at udvælge og tilpasse metoderne til dig, dit liv og dine livsomstændigheder. Jeg er primært trænet indenfor narrative, løsningsfokuserede/systemiske og kognitive metoder, men trækker også på mindfulness og eksistentiel-fænomenologisk tankegods. Jeg er generelt af den holdning, at alle metoder er gode til noget og knap så gode til noget andet.

Min psykologiske viden og samtaleerfaring er indsamlet gennem 16 år blandt andet fra børne-familiecenter, jobcenter, psykiatri med børn og voksne samt neuropsykologi, så mine kompetencer er, ligesom mine interesser, brede.  De kan dog samles i nogle hovedområder:

Børn- og familie – herunder fx:

 • Familie- og parforhold
 • Børn og unge
 • Skilsmisse
 • Arbejds- og familielivsbalance

Eksistentielle udfordringer – herunder fx:

 • Livskriser og livsforandringer
 • Identitet og selvværd
 • Tab og sorg
 • Vanskelige livsvilkår og -situationer
 • Arbejds-/privatlivs-balance

Psykiatri – herunder fx:

 • ADHD
 • Autisme/asperger
 • Angst
 • OCD
 • Psykiske traumer og belastningslidelser, herunder stress
 • Pårørende til psykisk sårbare

Somatiske/neuropsykologi udfordringer – herunder fx:

 • Fysiske traumer
 • Hovedtraumer, hjernerystelse og hjernetræthed
 • Pårørende til syge og hjerneskadede

Særlige interesseområder desuden:

 • Høj begavelse
 • Egen stil og psykologidentitet hos yngre psykologer
 • Supervision
 • Undersøgelser

Vis mindre

Ukba Javaid

Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk

Læs mere »

I mødet med mine klienter er det først og fremmest vigtigt for mig at skabe et rum, hvor du som klient bliver mødt i øjenhøjde med respekt, varme og empati. Det er nemlig min stærkeste overbevisning, på lige fod med forskning indenfor området, at en god og autentisk relation, psykolog og klient imellem, er afgørende for, at vi sammen kan udfolde dit potentiale. I praksis kommer dette til udtryk ved, at jeg i mødet med dig forsøger at sætte egne forudantagelser i parentes for derved at møde dig dér, hvor du er, og dér hvor du står.

Undersøgelse og behandling af børn
I mit arbejde med børn tager jeg som regel udgangspunkt i den systemiske tilgang. Det betyder, at jeg i første omgang gør en stor dyd ud af at afdække, hvorvidt der er omstændigheder i barnets miljø, som for eksempel barnets opvækstbetingelser og institutionen, der kan have betydning for barnets udfordringer. Dette undersøger jeg blandt andet ved at lave en grundig anamnese, hvor jeg med jer som forældre gennemgår hele barnets udvikling. Det er min erfaring, at de miljømæssige faktorer ikke altid kan stå alene i forhold til at forklare de problemer børn til tider havner i. I de tilfælde kan det være givtigt at undersøge, hvorvidt der er intrapsykiske faktorer, det vil sige noget i barnet, der har betydning for barnets vanskeligheder. Disse intrapsykiske faktorer kan for eksempel afdækkes ved hjælp af testning. Til behandling af børn tilbyder jeg legeterapi og, for eksempel ved angst eller OCD-relateret problematikker, kognitiv adfærdsterapi. I behandlingsøjemed er det desuden vigtigt for mig, at jeg har et tæt samarbejde med jer som forældre, idet det er jer der kender barnet bedst.

Overordnet set kan jeg tilbyde hjælp ved følgende udfordringer hos børn:

 • Afdække kognitive vanskeligheder
 • Angst
 • OCD
 • Lavt selvværd
 • Perfektionisme
 • Udadreagerende adfærd
 • Søskendejalousi
 • Skolevægring
 • Mobning
 • Encoprese

Samtaler med unge og voksne
I mit arbejde med unge og voksne er jeg  fleksibel i forhold til metodevalg, da jeg har en grundlæggende holdning om, at den psykologiske metode skal tilpasses klientens udfordringer – og ikke omvendt. I arbejdet med unge og voksne kan jeg tilbyde hjælp indenfor områderne:

 • Minoritetsudfrodringer forbundet ved for eksempel at være tosproget, LGBT el. lignende.
 • Angstlidelser
 • OCD
 • Stress
 • Depression
 • Selvværdsproblematikker
 • Konfliktfyldte relationer
 • Jalousi
 • Perfektionisme

Vis mindre

Katrine Hermannsen

Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg har tidligere arbejdet med psykoterapi på SR-Bistand, Psykiatrisk Center Amager og på klinikken Center for Funktionel Psykologi. Jeg har blandt andet erfaring med:

 • sorg
 • depression
 • tristhed
 • lavt selvværd
 • spiseforstyrrelser
 • angstlidelser
 • stressreaktioner
 • livskriser

Jeg arbejder med udgangspunkt i evidensbaserede metoder, både inden for den kognitive og den psykodynamiske tradition. Afhængigt af problematikken anvender jeg desuden kropsterapeutiske metoder og mindfulness-øvelser. Det afgørende for mig er, at terapien er skræddersyet sådan, at den enkelte klients problemstilling og personlige behov imødekommes.

Vis mindre

Polina Hjembæk

Cand. Psych.
Nyuddannet psykolog
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og startede hos Psykologerne ved Kongens Nytorv i marts 2019. Min uddannelsesbaggrund er unik, eftersom jeg også er personlig træner. Det betyder, at jeg har mange års erfaring i arbejdet med forholdet mellem krop og psyke. Jeg har praktisk erfaring med flere forskellige metoder, men arbejder primært ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme; dette har jeg erfaring med fra bl.a. psykiatrien. Derudover har jeg erfaring med tredje bølge kognitiv terapi og kan derfor også tilbyde metoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness. Slutteligt har jeg stor erfaring med narrativ terapi fra mit frivillige arbejde hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

For mig er valget af metode ikke nødvendigvis det vigtigste i vores møde. Det vigtigste for mig er derimod at møde dig i øjenhøjde, så vi kan nå frem til, hvordan jeg får hjulpet dig bedst muligt. Derfor har jeg enormt stor fokus på at være nærværende og nysgerrig i min tilgang som psykolog.

Overordnet kan jeg tilbyde hjælp til:

 • angst
 • depression
 • ensomhed
 • kropsbillede-problematikker
 • lavt selvværd
 • motivation
 • pårørende
 • selvskade
 • spiseforstyrrelser
 • stress
 • unge

Jeg har desuden i mange år beskæftiget mig med unge ned til 13 års-alderen og har derfor stor faglig og praktisk indsigt i, hvad det vil sige at være ung i det 21. århundrede. Der hviler et enormt pres på de unges skuldre. Jeg har bl.a. skrevet speciale om, hvordan den enorme brug af sociale medier påvirker særligt de unges tanker og følelser omkring kropsbillede og udseende. Derudover har jeg som teamleder på Camp True North hjulpet hundredevis af unge mennesker med at udvikle deres sociale og individuelle kompetencer.

Vis mindre

Line Ejby Andersen

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra University of Sussex og Københavns Universitet i 2007. Jeg arbejder ud fra en humanistisk og klientcentreret tilgang med udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. I terapien inddrager jeg eksistentielle, narrative, psykodynamiske og kognitive elementer. Jeg har i en årrække arbejdet med kræftramte og deres pårørende, og har derudover indgående erfaring inden for:

 • depression
 • angst
 • stress
 • kriser
 • sorg
 • selvmord
 • eksistentielle kriser

Vis mindre

Mahnaz Diznabi

Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk/farsi/dari

Læs mere »

Jeg er autoriseret psykolog har baggrund i to forskellige lande og kulturer (Danmark og Iran), og jeg har boet i Danmark siden 1998. Mit modersmål er farsi og jeg behersker også dari. Jeg har kendskab til mellemøstlig/islamisk kultur, og taler og skriver flydende dansk.
Jeg kan lave psykologiske undersøgelser i forbindelse med problemer i familien eller skolen, og har arbejdet inden for disse problematikker i flere år. Jeg kan tilbyde behandling og hjælp inden for en lang række problemstillinger og livskriser her i blandt:

 • depression
 • stress
 • familieproblematikker
 • parforholdsproblemer
 • post traumatisk stress (PTSD)
 • angermanagement/”vredesstyring”

Vis mindre

Karoline Debois

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk
På barsel indtil efteråret 

Læs mere »

Jeg er 35 år og blev uddannet psykolog fra KU i 2012. Jeg har efteruddannelser i narrativ og systemisk terapi, samt eksistentiel terapi.
Jeg tilbyder samtaler til individuelle, par, familier og børn/unge og laver desuden gruppebehandling og supervision af andre faggrupper.
Min oplevelse er, at mennesker søger psykolog, når problemer handlingslammer dem i hverdagen. Jeg er optaget af at hjælpe de mennesker, der opsøger mig, med at få skabt noget mere ”albuerum” og via et løsningsorienteret samarbejde bringe handleevnen tilbage, så problemerne kan overkommes.
Det er vigtigt for mig at skabe et rart og imødekommende rum, hvor jeg sammen med den, jeg taler med, kan undersøge problemerne og de udfordringer, de giver. Men jeg er ligeså optaget af at udfolde den viden og de færdigheder, som vedkommende har og undersøge hvordan det alt sammen kan bruges til at komme godt videre.

Udover at have arbejdet i privat praksis har jeg erfaring fra Arbejdsmiljø København og Studenterrådgivningens SPS-afdeling for studerende med diagnoser samt fra Alkohol- og Stofrådgivningen i Frederiksværk. Pt. arbejder jeg også som psykolog på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

Jeg har særlig erfaring med:

 • Arbejds-, studie- og skolerelaterede problemer som stress, konflikter, fyring, eksamensangst, børns trivsel mm.
 • Lavt selvværd og identitetsproblematikker
 • Depression, tristhed og vrede
 • Angst, sorg og kriser
 • Udfordringer ved diagnoser som eks. ADHD og Aspergers Syndrom
 • Relationelle vanskeligheder eks. i familier og parforhold
 • Misbrug (også fra en pårørendevinkel)

Vis mindre

Helle Kristiansen

Stud. Cand. Psych
Praktikant
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

 Jeg er 34 år gammel og i øjeblikket under uddannelse på kandidaten i psykologi på Københavns Universitet. I løbet af min studietid har jeg samlet mig samtaleerfaring igennem frivilligt arbejde hos ’Sind – psykologisk rådgivning’, samt ved at være studenterterapeut på universitetets klinik. Min primære tilgang er baseret på kognitiv adfærdsterapi, men for mig er det vigtigt, at terapien er et samarbejde mellem mig og dig, og netop dine behov og ønsker bedst muligt imødekommes. Som praktikant modtager jeg supervision af indehaver Anne Kirsten Hansen, samt bliver inspireret og sparer med klinikkens andre psykologer. Praktikken drejer sig om at samle erfaring, lære en masse og igennem processen at finde frem til mine terapeutiske forudsætninger og ståsteder, men det er vigtigt for mig at understrege, at det i terapien er dig, der er i fokus, og jeg håber at kunne skabe et rum, hvor du føler dig tryg, hørt og set. Sammen vil vi finde den bedst mulige håndtering og eventuelle løsning af de problematikker eller eksistentielle udfordringer, du måtte ønske at dele med mig. Samt finde frem til dine egne ressourcer og styrker.

Vis mindre

Kontakt os og få hjælp af en af vores psykologer

Vores psykologer tilbyder et bredt udvalg af terapiformer inden for forskellige områder. Klinikken ligger placeret ved Kongens Nytorv midt i København. Psykologerne har mange års uddannelse og erfaring inden for mange forskellige psykologiske områder. Størstedelen af vores psykologer tilbyder individuel terapi og parterapi. Flere af psykologerne tilbyder også familieterapi og legeterapi til børn.

Vores psykologer tilbyder skræddersyet terapi, som er tilpasset netop dig og din problemstilling. De har mange års erfaring med at hjælpe mennesker som dig og mig gennem udfordringerne i livet. Livet er nemlig ikke altid lige nemt. Vi oplever alle sammen perioder af vores liv, hvor det kan være en stor hjælp at have en professionel psykolog ved sin side, som man kan hente sparring og vejledning hos, således man kan finde vejen og glæden igen. Få hjælp af en af vores psykologer til at få sluppet alle de negative tanker, som påvirker dit liv og skab overskud og glæde i dit liv.

Hvis du ønsker at bestille en tid hos en af vores dygtige og veluddannede psykologer, kan du ringe til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til os på: psykologerne@pvkn.dk. Du har også mulighed for at booke en tid hos en psykolog direkte i vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Vi har stort fokus på ventetid og derfor har vi flere psykologer, som vil kunne tilbyde dig en tid inden for en uge (uden lægehenvisning). Har du spørgsmål? Er du i tvivl om din sundhedsforsikring dækker, om hvor meget du kan få i tilskud fra Sygesikring Danmark eller andre spørgsmål i forhold til tilskud og betaling til psykologhjælp, så kontakt os i klinikken og vi hjælper dig.