Mød vores psykologer

Her kan du læse om de psykologer, der er tilknyttet Psykologerne ved Kongens Nytorv. Vær venligst opmærksom på, at ikke alle psykologer tager imod henvisninger fra sygesikringen. Du kan læse mere om tilskud og betaling her. Hvis du ønsker at bestille en tid hos en af vores psykologer, så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til psykologerne@pvkn.dk.

Zelal Önder

Indehaver. Aut. Cand. Psych.
Klinisk psykolog.
Vikar, praksisoverenskomst indtil 31/5-2021.
Sprog: Dansk/engelsk/tyrkisk

Læs mere »


Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2008.
Jeg tilbyder samtale terapi, hvor vi sammen får indsigt i din oplevelse og opfattelse af dig selv og dine livsbetingelser, og hvor du får mulighed for at afprøve psykologiske strategier. 

Alt sammen for at hjælpe dig med din selvudvikling og for at støtte dig gennem en svær tid, så du får mulighed for at opleve dig bedre rustet og mærke en personlig forandring.
Min erfaring er med både voksne, børn og unge og jeg tilbyder, udover terapi, også undersøgelser og udredning. Desuden er jeg 40 år.

Jeg arbejder primært ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, men benytter også kognitive og narrative elementer, tilpasset den enkelte klient.
Tidligere har jeg arbejdet i psykiatrien, i det kommunale område samt i mindre behandlingsorganisationer.
Jeg tilbyder hjælp til forskellige problematikker inden for:

 • Depression
 • Angst
 • Sorg og krise
 • Traume PTSD,
 • Seksuelle overgreb og incest
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Identitetsudvikling
 • Vold og overfald
 • Stress
 • Selvværd
 • Transkulturelle problematikker
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme, ADHD og Tilknytningsvanskeligheder
 • Familie samtaler
 • Konflikthåndtering
 • EMDR terapi

Sprogkundskaber:
Dansk og engelsk: Flydende.
Tyrkisk: Almindeligt hverdagsniveau.

For forløb på sygesikringen gælder, at der opkræves gebyr for udeblivelser og afbud efter kl. 16 dagen før.

Vis mindre

Anne Kirsten Hansen

Indehaver. Aut. Cand. Psych. Klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og supervision. Sygesikringsoverenskomst. Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er 75 år og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1978. Jeg har arbejdet med børn, unge og voksne i en lang årrække. Jeg tager udgangspunkt i samtale eller kropsreaktioner. Yderligere er jeg uddannet i systemisk terapi, hypnosebehandling, EMDR – og kognitiv terapi, hvilket benyttes i terapi, kompetencetræning og coaching. Jeg har bl.a. erfaring med behandling af:

 • ADHD
 • Angst og fobier
 • Arbejdsrelaterede problemer
 • Autisme og Aspergers
 • Depression
 • Ensomhed
 • Kompetenceudvikling
 • Kønsidentitet
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Pårørende
 • Selvskadende adfærd
 • Skilsmisse
 • Parforhold og utroskab
 • Sorg og kriser
 • Stress og udbrændthed
 • Traumer og PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Vanskeligheder i relationer
 • Vredeshåndtering

For forløb på sygesikringen gælder, at der opkræves gebyr for udeblivelser og afbud efter kl. 16 dagen før.

Vis mindre

Ukba Javaid

Aut. Cand. Psych.
Aalborg Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Vælger du mig, får du en psykolog, der vægter høj faglig kvalitet i mit arbejde og som tror på, at du som klient får mest ud af terapien ved; 1) at du og jeg har en tillidsfuld relation og 2) at vi i fællesskab finder rødderne til dine problemer snarere end, at vi går efter hurtige løsninger.

Jeg tilbyder individuel terapi til både børn, unge og voksne.

Jeg har særlig interesse for, og erfaring i arbejdet med, følgende temaer;

 • Angst og uro
 • Stress
 • Tristhed, ulyst, depression
 • Ensomhed, tomhedsfølelse
 • Selvværdsproblemer, utilstrækkelighedsfølelse
 • Udfordringer forbundet ved at være en minoritet (fx tosproget, LGBT etc.)

Metodisk arbejder jeg med afsæt i psykodynamisk psykoterapi, hvor jeg forsøger at have fokus på den enkeltes relationer, klientens fortid, nutid og fremtid samt klientens bevidste såvel som ubevidste processer.

Jeg har erfaring fra både det kommunale regi samt fra psykiatrien. Udover mit foretagende hos PVKN, er jeg i dag tilknyttet som psykolog ved et privathospital.

Vis mindre

Mette Marie Gunnergaard

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Klinisk og neuropsykolog
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Det kan være svært og føles meget sårbart at tale om, hvordan vi virkelig har det.
Med en empatisk og afslappet tilgang skaber jeg et rum, hvor du føler dig velkommen og tryg til at være dig. Sammen kan vi udforske både det svære men også dine ressourcer og det du ønsker dig af livet.

Min motivation for at arbejde terapeutisk er, at facilitere det nærvær og den dybde der opstår, når et menneske tør være helt sig selv. Jeg finder det meget berigende at være medvirkende til øjeblikke af indsigt og befrielse. De øjeblikke der udgør små gennembrud i terapien og kan fremme en mere fri og fleksibel tilgang til de udfordringer livet måtte byde på.

Min terapeutiske metode er primært ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en tredie bølge kognitiv terapi. Tilgangen vil dog blive tilpasset dig og den problematik, du ønsker at arbejde med.

Jeg har tidligere arbejdet med rehabilitering efter hjerneskade, med pårørende til hjerneskadede. Jeg har også arbejdet med at hjælpe stressramte tilbage på arbejdsmarkedet. Aktuelt er jeg psykologisk konsulent for et privatpsykiatrisk hospital.

Mine fokusområder er:

 • Angst
 • Depression
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Livskriser og ændrede livsvilkår
 • Tab og sorg

Neuropsykologisk

 • Hjerneskade, hjernerystelse
 • Følger efter hjernepåvirkning herunder kognitive problemer med fx. koncentration og hukommelse
 • Hjernetræthed
 • Whiplash / nakkeskader
 • Pårørende til syge og hjerneskadede

Vis mindre

Faisal Saleem

Aut. Cand. Psych.
Brunel University, London
Sprog: Dansk/engelsk 

Læs mere »

 Jeg tilbyder behandling inden for forskellige temaer, og har mange års erfaring med børn, unge og voksne. Jeg arbejder primært ud fra kognitive terapeutiske principper, hvor metoden tilpasses den enkelte klients problematikker.

Jeg beskæftiger mig bl.a. med familiebehandling, herunder familiedynamikker, børneopdragelse mm. Jeg har gennemført en uddannelse ved at bruge metoden DUÅ (De Utrolige År), som kommer fra Seattle i USA, som har til formål at styrke det positive samspil og tilknytning mellem børn og forældre ved hjælp af positive opdragelsesstrategier. Derigennem kan børns sociale kompetencer samt evner til selvregulering og læring fremmes.
Ud over dette, udarbejder jeg børnesagkyndige undersøgelser og hjælper familier med problematikker omhandlende skilsmisse, forældremyndighed og bopæl

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til forældre og professionelle er desuden også en ydelse jeg tilbyder. Her kan der bl.a. udarbejdes psykologiske undersøgelser med henblik på at skabe de bedste inkluderende rammer for børn med særlige behov. Jeg har specialviden inden for autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angstlidelser. Med denne viden tilbyder jeg terapi, undervisning og supervision. 

Desuden er jeg en de få i Danmark, som har en Master i Tværkulturel Psykologi. Jeg tilbyder terapi inden for forskellige temaer så som etnisk- minoritets identitetsdannelse, kultur- og kulturforskelle og børneopdragelse. 

Familiebehandling- herunder fx

 • Familie- og parforhold
 • Børneopdragelse
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Pårørende til et barn eller en ung med en psykiatrisk diagnose

Psykiatri- herunder fx

 • Specialviden inden for Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • Specialviden inden for ADHD
 • Pårørende/familie til et barn med ASF og ADHD
 • Søskende til et barn med ASF eller ADHD
 • Specialviden inden for Angst
 • Undervisning og Psykoedukation

Eksistentielle udfordringer – herunder fx

 • Livskriser og livsforandringer
 • Tab og sorg
 • Manglende selvværd og selvtillid
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Work- Life Balance

Tværkulturel Psykologi- herunder fx

 • Kultur og Kulturforskelle
 • Identitet- etnisk identitetsdannelse
 • Børneopdragelse

Vis mindre

Malene Suneson

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

For mig er det vigtigste at skabe et varmt og trygt rum, hvor du kan føle dig godt tilpas. Jeg anser terapien som et samarbejde, hvor vi i fællesskab er nysgerrige på og undersøgende omkring det, der fylder hos netop dig. Hvordan den enkelte samtale forløber vil altid afhænge af, hvilke problemstillinger og metoder vi arbejder med, og for mig er det vigtigste, at samtalen hver gang er så hjælpsom for dig som muligt, snarere end at vi følger en fastlagt plan eller benytter en bestemt metode. Jeg er af den overbevisning, at de vigtigste faktorer i terapi er tryghed og kontakt, herunder det at kunne dele tanker og følelser med en anden. Jeg tror på det helende og udviklende i ikke at være alene om det svære i tilværelsen og at opleve sig mødt uden fordømmelse.

I terapien tager jeg imod unge og voksne der kæmper med de udfordringer og tvivl, som jeg anser for at være et menneskeligt grundvilkår. Det kan være:

 • Livsændringer, livs- og identitetskrise
 • Ensomhed
 • Relationelle vanskeligheder
 • Sygdom og tab

Herudover behandler jeg forskellige psykiatriske problemstillinger som:

 • Angst
 • Afhængighed
 • Depression
 • Stressrelaterede problematikker

Fra mine mange års ansættelser i psykiatrien har jeg desuden stor erfaring med udredning og diagnostik gennem psykologiske undersøgelser samt supervision. Jeg har desuden en 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, er godkendt Rorschachspecialist, og aktuelt er jeg under specialistuddannelse i psykopatologi. Foruden terapi tilbyder jeg udredning ved hjælp af psykologisk testning og ligeledes supervision på testpsykologiske opgaver.

Vis mindre

psykolog Rikke Jamborg Hansen

Rikke Jamborg Hansen

Aut. Cand. Psych.
Specialist i klinisk psykologi og i psykoterapi med voksne
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog i 2007 fra Københavns Universitet.

Jeg har arbejdet med samtaleterapi siden jeg blev uddannet, i psykiatrien og i privat praksis. Jeg har bred erfaring med behandling af voksne og unge (ned til 18 år), samt familier med små børn.

Jeg tror på, at vi udvikler og forandrer os bedst i et rum præget af forståelse og tryghed. Det er derfor vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas og du oplever, at din problematik bliver set og forstået. Sammen vil vi bearbejde de oplevelser, der skaber svære følelser og tanker i dig, kigge på typiske mønstre for dig, og omsorgsfuldt arbejde med, at du oparbejder styrke og evne til at klare dette.

Jeg er uddannet indenfor forskellige terapeutiske retninger, og bruger disse tilgange fleksibelt, så du oplever, at psykologforløbet skræddersys til din problematik.   

Min primære referenceramme er psykodynamisk (bl.a. intensiv dynamisk korttidsterapi), men er med tiden også skolet indenfor den kognitive ramme (kognitiv adfærdsterapi og mindful compassion), og især de senere år har jeg beskæftiget mig indgående med traumeterapi (prolonged exposure og cognitive processing therapy).

Jeg tilbyder hjælp indenfor forskellige områder:

 • Traumer: barndomstraumer, incest, seksuelle overgreb, voldtægt, vold og overfald, trafik- og ulykkesofre, PTSD
 • Angst: panikangst, socialfobi, generaliseret angst, traumerelateret angst
 • Depression
 • Stress
 • Lavt selvværd, selvopfattelse
 • Selvudvikling
 • Følelsesliv: regulering af følelser og at udholde kontakt med følelser
 • Sorg og kriser: identitetskriser, ændrede livsforhold
 • Relationer: tilknytning til nære relationer, relationskompetence, personlighedsforstyrrelser
 • Familiesamtaler med fokus på små børn og forældrerolle
 • Pårørende til person med psykisk lidelse

Vis mindre

Rebecca Philipp Burr

Aut. Cand. Psych.
Aut. klinisk psykolog
Københavns Universitet
Certificeret coach
Sprog: Dansk/engelsk/spansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra University of London og Københavns Universitet. Jeg tilbyder individuel -, familie- og parterapi, samt terapi til særlig sensitive børn, unge, voksne og familier. Jeg tilbyder samtaleterapi med brug af systemiske, kognitive psykodynamiske og eksistentielle tilgange, alt efter klientens behov og problematikkens natur. Derudover anvender jeg klinisk hypnose og visualisering. Jeg arbejder med mennesker i alle aldre med henblik på at at finde iboende ressourcer og komme styrket igennem kriser med fornyet potentiale og selvforståelse. Jeg har bl.a. erfaring med:

 • Depression
 • Kriser
 • Sorg
 • Overgange i livet
 • Mønsterbrydning

Vis mindre

Mahnaz Diznabi

Aut. Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk/farsi/dari

Læs mere »

Jeg har arbejdet fuldtid som psykolog i 24 år inden for såvel den private og offentlige sektor i Danmark og i udlandet. Min målgruppe har været voksne, unge, børn og deres familier i en årrække.

Jeg kan tilbyde behandling og hjælp inden for en lang række problemstillinger og livskriser heri blandt:

 • Depression
 • Stress
 • Familieproblematikker
 • Parforholdsproblemer
 • Oost traumatisk stress (PTSD)
 • Angermanagement/”vredesstyring”
 • Børnepsykiatrisk udredning, herunder kognitiv testning og undersøgelse for neuropsykiatriske vanskeligheder (feks ADHD, autisme), undersøgelse for OCD, psykose, adfærds- og emotionelle vanskeligheder.
 • Psykoedukation til børn
 • Psykoedukation til forældre

Jeg tilbyder samtaleterapi med brug af systemiske, kognitive psykodynamiske og eksistentielle tilgange – alt efter klientens behov og problematikkens natur. Derudover anvender jeg klinisk hypnose og visualisering. Jeg arbejder med mennesker i alle aldre i forbindelse med kriser, tab,
overgange i livet og mønsterbrydning med henblik på at finde iboende ressourcer, og komme styrket igennem kriser med fornyet potentiale og selvforståelse.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Vis mindre

psykolog Rikke Jamborg Hansen

Morten Kragh

Autoriseret psykolog
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »


For mig handler terapi om at skabe et rum hvor vi i fællesskab kan fokusere på de følelsesmæssige udfordringer der er i dit liv. Blot det at nærme sig det der er svært, kan i sig selv være forbundet med ubehag og i perioder kan man miste troen på, at forandring kan lade sig gøre. Derfor har jeg stor respekt for, at tryghed og seriøsitet i det terapeutiske samarbejde er afgørende for, at der kan arbejdes med svære problemstillinger.

Som psykolog har jeg 17 års erfaring med at skabe større forståelse for og indsigt i de mekanismer der er hindrende for at nærme sig at leve livet som man ønsker.

Jeg har erfaring med følgende områder:

 • Parterapi
 • Seksuelle problemer
 • Angst/depression
 • Fødselsdepression
 • Håndtering af svære følelser
 • Vredeshåndtering
 • Traumebehandling – bl.a. ift. seksuelle overgreb i barndommen
 • Arbejdsrelateret stress og belastningsreaktioner
 • Samarbejdsvanskeligheder

Overordnet set arbejder jeg ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, hvor jeg særligt har fokus på relationelle forhold. Det er vigtigt for mig, at fokusere på det som du ønsker hjælp til, samtidig med at jeg har erfaring med, at dette i sig selv kan være svært at indkredse.

Vis mindre

Rebekka Lütken

Cand. Psych.
Aalborg Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »


Noget af det vigtigste for mig er at skabe et rum, hvor du føler dig tryg, og du føler at alt er tilladt at sige. Det gør jeg blandt andet ved at søge, at du i terapien bliver set, hørt og forstået. Jeg væg