Mød vores psykologer

Her kan du læse om de psykologer, der er tilknyttet Psykologerne ved Kongens Nytorv. Vær venligst opmærksom på, at ikke alle psykologer tager imod henvisninger fra sygesikringen. Du kan læse mere om tilskud og betaling her. Hvis du ønsker at bestille en tid hos en af vores psykologer, så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til psykologerne@pvkn.dk.

Zelal Önder

Indehaver. Aut. Cand. Psych.
Klinisk psykolog.
Sygesikringsoverenskomst via Klinik på Roskildevej 337, tæt på Frederiksberg og Ålholm st.
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »


Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2008.
Jeg tilbyder samtale terapi, hvor vi sammen får indsigt i din oplevelse og opfattelse af dig selv og dine livsbetingelser, og hvor du får mulighed for at afprøve psykologiske strategier. 

Alt sammen for at hjælpe dig med din selvudvikling og for at støtte dig gennem en svær tid, så du får mulighed for at opleve dig bedre rustet og mærke en personlig forandring.
Min erfaring er med både voksne, børn og unge og jeg tilbyder, udover terapi, også undersøgelser og udredning. Desuden er jeg 40 år.

Jeg arbejder primært ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, men benytter også kognitive og narrative elementer, tilpasset den enkelte klient.
Tidligere har jeg arbejdet i psykiatrien, i det kommunale område samt i mindre behandlingsorganisationer.
Jeg tilbyder hjælp til forskellige problematikker inden for:

 • Depression
 • Angst
 • Sorg og krise
 • Traume PTSD,
 • Seksuelle overgreb og incest
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Identitetsudvikling
 • Vold og overfald
 • Stress
 • Selvværd
 • Transkulturelle problematikker
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme, ADHD og Tilknytningsvanskeligheder
 • Familie samtaler
 • Konflikthåndtering
 • EMDR terapi

Sprogkundskaber:
Dansk og engelsk: Flydende.
Tyrkisk: Almindeligt hverdagsniveau.

For forløb på sygesikringen gælder, at der opkræves gebyr for udeblivelser og afbud efter kl. 16 dagen før.

Vis mindre

Anne Kirsten Hansen

Aut. Cand. Psych. Klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og supervision. Sygesikringsoverenskomst. Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er 75 år og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1978. Jeg har arbejdet med børn, unge og voksne i en lang årrække. Jeg tager udgangspunkt i samtale eller kropsreaktioner. Yderligere er jeg uddannet i systemisk terapi, hypnosebehandling, EMDR – og kognitiv terapi, hvilket benyttes i terapi, kompetencetræning og coaching. Jeg har bl.a. erfaring med behandling af:

 • ADHD
 • Angst og fobier
 • Arbejdsrelaterede problemer
 • Autisme og Aspergers
 • Depression
 • Ensomhed
 • Kompetenceudvikling
 • Kønsidentitet
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Pårørende
 • Selvskadende adfærd
 • Skilsmisse
 • Parforhold og utroskab
 • Sorg og kriser
 • Stress og udbrændthed
 • Traumer og PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Vanskeligheder i relationer
 • Vredeshåndtering

For forløb på sygesikringen gælder, at der opkræves gebyr for udeblivelser og afbud efter kl. 16 dagen før.

Vis mindre

Ukba Javaid

Aut. Cand. Psych.
Aalborg Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Vælger du mig, får du en psykolog, der vægter høj faglig kvalitet i mit arbejde og som tror på, at du som klient får mest ud af terapien ved; 1) at du og jeg har en tillidsfuld relation og 2) at vi i fællesskab finder rødderne til dine problemer snarere end, at vi går efter hurtige løsninger.

Jeg tilbyder individuel terapi til både børn, unge og voksne.

Jeg har særlig interesse for, og erfaring i arbejdet med, følgende temaer;

 • Angst og uro
 • Stress
 • Tristhed, ulyst, depression
 • Ensomhed, tomhedsfølelse
 • Selvværdsproblemer, utilstrækkelighedsfølelse
 • Udfordringer forbundet ved at være en minoritet (fx tosproget, LGBT etc.)

Metodisk arbejder jeg med afsæt i psykodynamisk psykoterapi, hvor jeg forsøger at have fokus på den enkeltes relationer, klientens fortid, nutid og fremtid samt klientens bevidste såvel som ubevidste processer.

Jeg har erfaring fra både det kommunale regi samt fra psykiatrien. Udover mit foretagende hos PVKN, er jeg i dag tilknyttet som psykolog ved et privathospital.

Vis mindre

Mette Marie Gunnergaard

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Klinisk og neuropsykolog
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Det kan være svært og føles meget sårbart at tale om, hvordan vi virkelig har det.
Med en empatisk og afslappet tilgang skaber jeg et rum, hvor du føler dig velkommen og tryg til at være dig. Sammen kan vi udforske både det svære men også dine ressourcer og det du ønsker dig af livet.

Min motivation for at arbejde terapeutisk er, at facilitere det nærvær og den dybde der opstår, når et menneske tør være helt sig selv. Jeg finder det meget berigende at være medvirkende til øjeblikke af indsigt og befrielse. De øjeblikke der udgør små gennembrud i terapien og kan fremme en mere fri og fleksibel tilgang til de udfordringer livet måtte byde på.

Min terapeutiske metode er primært ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en tredie bølge kognitiv terapi. Tilgangen vil dog blive tilpasset dig og den problematik, du ønsker at arbejde med.

Jeg har tidligere arbejdet med rehabilitering efter hjerneskade, med pårørende til hjerneskadede. Jeg har også arbejdet med at hjælpe stressramte tilbage på arbejdsmarkedet. Aktuelt er jeg psykologisk konsulent for et privatpsykiatrisk hospital.

Mine fokusområder er:

 • Angst
 • Depression
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Livskriser og ændrede livsvilkår
 • Tab og sorg

Neuropsykologisk

 • Hjerneskade, hjernerystelse
 • Følger efter hjernepåvirkning herunder kognitive problemer med fx. koncentration og hukommelse
 • Hjernetræthed
 • Whiplash / nakkeskader
 • Pårørende til syge og hjerneskadede

Vis mindre

Faisal Saleem

Aut. Cand. Psych.
Brunel University, London
Sprog: Dansk/engelsk 

Læs mere »

 Jeg tilbyder behandling inden for forskellige temaer, og har mange års erfaring med børn, unge og voksne. Jeg arbejder primært ud fra kognitive terapeutiske principper, hvor metoden tilpasses den enkelte klients problematikker.

Jeg beskæftiger mig bl.a. med familiebehandling, herunder familiedynamikker, børneopdragelse mm. Jeg har gennemført en uddannelse ved at bruge metoden DUÅ (De Utrolige År), som kommer fra Seattle i USA, som har til formål at styrke det positive samspil og tilknytning mellem børn og forældre ved hjælp af positive opdragelsesstrategier. Derigennem kan børns sociale kompetencer samt evner til selvregulering og læring fremmes.
Ud over dette, udarbejder jeg børnesagkyndige undersøgelser og hjælper familier med problematikker omhandlende skilsmisse, forældremyndighed og bopæl

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til forældre og professionelle er desuden også en ydelse jeg tilbyder. Her kan der bl.a. udarbejdes psykologiske undersøgelser med henblik på at skabe de bedste inkluderende rammer for børn med særlige behov. Jeg har specialviden inden for autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angstlidelser. Med denne viden tilbyder jeg terapi, undervisning og supervision. 

Desuden er jeg en de få i Danmark, som har en Master i Tværkulturel Psykologi. Jeg tilbyder terapi inden for forskellige temaer så som etnisk- minoritets identitetsdannelse, kultur- og kulturforskelle og børneopdragelse. 

Familiebehandling- herunder fx

 • Familie- og parforhold
 • Børneopdragelse
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Pårørende til et barn eller en ung med en psykiatrisk diagnose

Psykiatri- herunder fx

 • Specialviden inden for Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • Specialviden inden for ADHD
 • Pårørende/familie til et barn med ASF og ADHD
 • Søskende til et barn med ASF eller ADHD
 • Specialviden inden for Angst
 • Undervisning og Psykoedukation

Eksistentielle udfordringer – herunder fx

 • Livskriser og livsforandringer
 • Tab og sorg
 • Manglende selvværd og selvtillid
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Work- Life Balance

Tværkulturel Psykologi- herunder fx

 • Kultur og Kulturforskelle
 • Identitet- etnisk identitetsdannelse
 • Børneopdragelse

Vis mindre

Malene Suneson

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

For mig er det vigtigste at skabe et varmt og trygt rum, hvor du kan føle dig godt tilpas. Jeg anser terapien som et samarbejde, hvor vi i fællesskab er nysgerrige på og undersøgende omkring det, der fylder hos netop dig. Hvordan den enkelte samtale forløber vil altid afhænge af, hvilke problemstillinger og metoder vi arbejder med, og for mig er det vigtigste, at samtalen hver gang er så hjælpsom for dig som muligt, snarere end at vi følger en fastlagt plan eller benytter en bestemt metode. Jeg er af den overbevisning, at de vigtigste faktorer i terapi er tryghed og kontakt, herunder det at kunne dele tanker og følelser med en anden. Jeg tror på det helende og udviklende i ikke at være alene om det svære i tilværelsen og at opleve sig mødt uden fordømmelse.

I terapien tager jeg imod unge og voksne der kæmper med de udfordringer og tvivl, som jeg anser for at være et menneskeligt grundvilkår. Det kan være:

 • Livsændringer, livs- og identitetskrise
 • Ensomhed
 • Relationelle vanskeligheder
 • Sygdom og tab

Herudover behandler jeg forskellige psykiatriske problemstillinger som:

 • Angst
 • Afhængighed
 • Depression
 • Stressrelaterede problematikker

Fra mine mange års ansættelser i psykiatrien har jeg desuden stor erfaring med udredning og diagnostik gennem psykologiske undersøgelser samt supervision. Jeg har desuden en 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, er godkendt Rorschachspecialist, og aktuelt er jeg under specialistuddannelse i psykopatologi. Foruden terapi tilbyder jeg udredning ved hjælp af psykologisk testning og ligeledes supervision på testpsykologiske opgaver.

Vis mindre

Mahnaz Diznabi

Aut. Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk/farsi/dari

Læs mere »

Jeg har arbejdet fuldtid som psykolog i 24 år inden for såvel den private og offentlige sektor i Danmark og i udlandet. Min målgruppe har været voksne, unge, børn og deres familier i en årrække.

Jeg kan tilbyde behandling og hjælp inden for en lang række problemstillinger og livskriser heri blandt:

 • Depression
 • Stress
 • Familieproblematikker
 • Parforholdsproblemer
 • Oost traumatisk stress (PTSD)
 • Angermanagement/”vredesstyring”
 • Børnepsykiatrisk udredning, herunder kognitiv testning og undersøgelse for neuropsykiatriske vanskeligheder (feks ADHD, autisme), undersøgelse for OCD, psykose, adfærds- og emotionelle vanskeligheder.
 • Psykoedukation til børn
 • Psykoedukation til forældre

Jeg tilbyder samtaleterapi med brug af systemiske, kognitive psykodynamiske og eksistentielle tilgange – alt efter klientens behov og problematikkens natur. Derudover anvender jeg klinisk hypnose og visualisering. Jeg arbejder med mennesker i alle aldre i forbindelse med kriser, tab,
overgange i livet og mønsterbrydning med henblik på at finde iboende ressourcer, og komme styrket igennem kriser med fornyet potentiale og selvforståelse.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Vis mindre

Dennis Sjøberg

 Aut.Cand.Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Livet er en gave, men ikke uden sine vanskeligheder. Nogle problemstillinger kan med tiden gå væk af sig selv, mens andre vanskeligheder bliver så overvældende, at de påvirker hverdagen, os selv, vores samlevere eller børn. I terapi hos mig får du et trygt rum, hvor der er mulighed for undersøge, udfordre og ændre det som er svært på en respektfuld og omsorgsfuld måde. Jeg arbejder ud fra en bred terapeutisk ramme, og finder inspiration i både kognitiv terapi og i psykodynamisk terapi. Vi har fokus på det, som er vigtigst for dig.
Jeg har erfaring indenfor følgende problemstillinger:

 • Angst
 • Depression
 • Traumer i bardommen eller ungdommen
 • Familieproblematikker
 • Hjælp til forældre til børn med adfærdsvanskeligheder
 • Håndtering af vedholdende følelser af vrede, frustration og bitterhed
 • Selvværdsproblematikker
 • Livskriser
 • Stress
 • Børn med diagnoser Autisme/ADHD
 • Sorg

Jeg har en bred erfaring indenfor psykologien, hvor jeg både har arbejdet i privat praksis, PPR og arbejder til dagligt i et Familiehus med traumebehandling, familieterapi og individuel terapi. Det er vigtigt for mig at terapien er af en høj kvalitet og håb for forandring.

Vis mindre

psykolog Rikke Jamborg Hansen

Morten Kragh

Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »


For mig handler terapi om at skabe et rum hvor vi i fællesskab kan fokusere på de følelsesmæssige udfordringer der er i dit liv. Blot det at nærme sig det der er svært, kan i sig selv være forbundet med ubehag og i perioder kan man miste troen på, at forandring kan lade sig gøre. Derfor har jeg stor respekt for, at tryghed og seriøsitet i det terapeutiske samarbejde er afgørende for, at der kan arbejdes med svære problemstillinger.

Som psykolog har jeg 17 års erfaring med at skabe større forståelse for og indsigt i de mekanismer der er hindrende for at nærme sig at leve livet som man ønsker.

Jeg har erfaring med følgende områder:

 • Parterapi
 • Seksuelle problemer
 • Angst/depression
 • Fødselsdepression
 • Håndtering af svære følelser
 • Vredeshåndtering
 • Traumebehandling – bl.a. ift. seksuelle overgreb i barndommen
 • Arbejdsrelateret stress og belastningsreaktioner
 • Samarbejdsvanskeligheder

Overordnet set arbejder jeg ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, hvor jeg særligt har fokus på relationelle forhold. Det er vigtigt for mig, at fokusere på det som du ønsker hjælp til, samtidig med at jeg har erfaring med, at dette i sig selv kan være svært at indkredse.

Vis mindre

Anna Sircova

Clinical psychologist, PhD
Existential Analysis and Logotherapy
Sprog: English/Russian

Læs mere »

Psychotherapy, consultations and coaching for individuals and groups

Specialty:

 • transitions and endings
 • psychology of time
 • existential questions

My work concentrates on saying “yes” to life. It is a journey to find own personal time, the core essence, meaning and fulfillment. I use phenomenological and person-oriented psychotherapy, which aims to create conditions for leading own life more freely and authentically, living more in line with ‘inner consent’, with greater freedom and awareness.

I believe that “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced” (S. Kierkegaard). My approach is within the humanistic school, supplemented by own extensive research in the area of Psychology of Time. I apply and integrate: Existential Analysis, Psychology of Time, narrative practices, Art-Therapy, Positive Psychology, and Mindfulness.

Denmark is the sixth country that became my home. For over 20 years now I’m curious about the concept of time, which I do research and creative projects about: I explore how people perceive time of their lives, what are their attitudes towards their own past, present and future, how they make decisions based on that and how it impacts their well-being.I work with:

 • anxiety
 • depression
 • stress
 • panic attacks
 • self-esteem and personality growth
 • psychological support for family caregivers

Life transitions:

 • cross-cultural adaptation
 • career shifts
 • relationship endings

Existential questions:

 • aloneness and loneliness
 • bereavement / grief / death and dying
 • loss of meaning / finding purpose

Time issues:

 • Time Perspective Coaching
 • Development of the Balanced Time Perspective

Vis mindre

Sonia Stoianova

Aut.Cand.Psych
Københavns Universitet

Sprog:
Bulgarsk: Modersmål
Dansk: Flydende
Engelsk: Godt
Russisk : Hverdagsniveau.

Læs mere »

Vis mindre

Erfaring:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Sorg
 • Kriser
 • Misbrug
 • Lavt selvværd
 • Eksamensangst
 • Traume
 • OCD
 • PTSD
 • Panik angst
 • Almenpsykologiske udfordringer
 • Kriser i parforholdet
 • Personlighedsforstyrrelser

Jeg er født og opvokset fra Bulgarien.
Jeg uddannet Cand.Psych. ved Københavns Universitet i 2005 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2011.
Jeg har tavshedspligt og er underlagt de etiske regler for Nordiske psykologer. Jeg brænder for at gøre en forskel for folk der har det svært.
Det nærværende, autentiske og anerkendende er centrale værdier i mit psykologvirke.
Som terapeut er min ambition at anvende det psykologiske videnskab til at hjælpe
mennesker med at få bedre psykisk trivsel og opnå personlig vækst.
Det essentielle for mig er at opbygge en tillidsfuld relation til klienten, således, at klienten føler sig forstået, anerkendt og mødt med empati i det terapeutiske rum. I mit arbejde tager jeg afsæt i den kognitive og eksistentialistiske tilgang, samt benytter jeg også metoder fra andre tilgange, så terapien tilpasses klientens problemstilling og aktuelle udfordringer. Det er ønskeligt, at klienten er aktiv deltagende, da dette danner afsæt for klientens udvikling.
Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien med børn, unge og voksne. Desuden har jeg erfaring som arbejdspsykolog i Norge og som klinisk psykolog på private
klinikker.

Florence Edsberg

Cand. Psych.
Københavns Universitet

Sprog:
Flydende Dansk, Svensk og Engelsk

Læs mere »

Vis mindre

Erfaring:

• Lavt selvværd
• Ensomhed
• Tristhed/Depression
• Angst
• Selvudvikling
• Værdier
• Identitet/tro mod sig selv
• Transkulturelle udfordringer
• Par relationer
•Forældreskab/Adoptivforældreskab

Nogle gange kan livet være lidt overvældende, og nogle gange kan man komme til at møde udfordringer
som kan være svære at gennemgå og håndtere alene. Gennem samtaler, kan vi sammen undersøge det der er svært og vanskeligt for dig, og hvordan du er kommet til at se din situation og dit liv. Gennem samtaler har vi også mulighed for at gå på opdagelse, findenye veje og indsigter, og søge efter dine styrker og ressourcer. I mit arbejde er det vigtigt for mig at møde dig anerkendende, og med en åbenhed og nysgerrighed. Jeg tilbyder individuel samtaleterapi, og har især erfaring med at samtale med unge og unge voksne. Jeg tilbyder ligeledes parterapi og forældresparring, med speciale indenfor adoptivforældreskab.

At være forælder kan til tider være udfordrende. At være adoptivforælder kan være særligt udfordrende, da man kan møde problematikker der specifikt knytter sig til den særlige situation. Jeg kan tilbyde sparring
og vejledning, således at I kan finde nye måder at møde adoptivforældreskabet og adoptivfamilielivet på. I mit arbejde er jeg inspireret af forskellige psykologiske tilgange og arbejdsmetoder, men især af narrativ, systemisk og mentaliserings baseret teori og praksis, samt med en ressourcefokuseret tilgang. Jeg benytter
mig ligeledes af kognitiv adfærdsterapi, alt afhængig af problemstilling og behov.

 

Anne W. Holt

Aut. Cand. Psych.
Klinisk psykolog
Aarhus Universitet
Sprog: Dansk/Engelsk

Læs mere »

Vis mindre

Jeg er født i 1979 og uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2007. Jeg har siden da arbejdet med terapi i forskellige arbejdssammenhænge (psykiatri, hospital, kommune), især indenfor traumeområdet.
Jeg prioriterer at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til mine klienter, da jeg ser det som forudsætningen for et godt og produktivt behandlingsforløb. Jeg lægger vægt på at møde dig der, hvor du er, og med udgangspunkt i det, som du ønsker hjælp til for at kunne opleve højere grad af trivsel og mening i din tilværelse.
Jeg kan sammen med dig undersøge mønstre hos dig selv eller i dine relationer med andre, som du gerne vil blive klogere på eller ønsker skal være anderledes. Et andet fokuspunkt kunne være reaktioner på udefrakommende svære hændelser, som du har brug for hjælp til bedre at forstå, håndtere og bearbejde.
Jeg arbejder som udgangspunkt psykodynamisk samt inspireret af tilgange fra 3. bølge kognitiv terapi. Jeg vælger altid metode ud fra det, der bedst passer til dine problemstillinger, og til dig som individ.

Jeg har erfaring indenfor følgende problemstillinger:

 • Jeg arbejder med voksne, unge, par og familier.
 • Jeg tilbyder også supervision på behandlings/rådgivningsarbejde.
 • Jeg har især erfaring med behandling af Traumer/ PTSD (voldtægt, ulykker, overfald, vold m.m.)
 • Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
 • Relationelle vanskeligheder/parforholds problemer
 • Forældrerolle/familiedannelse
 • Stress/belastningsreaktioner
 • Kriser (skilsmisse, tab, sygdom m.m.)
 • Stress
 • Angst

 

 

Kontakt os og få hjælp af en af vores psykologer

Vores psykologer tilbyder et bredt udvalg af terapiformer inden for forskellige områder. Klinikken ligger placeret ved Kongens Nytorv midt i København. Vores psykologer har mange års uddannelse og erfaring inden for mange forskellige psykologiske områder. Størstedelen af vores psykologer tilbyder individuel terapi og parterapi. Flere af vores psykologer tilbyder også familieterapi og legeterapi til børn.

Vores psykologer tilbyder skræddersyet terapi, som er tilpasset netop dig og din problemstilling. De har mange års erfaring med at hjælpe mennesker som dig og mig gennem udfordringerne i livet. Livet er nemlig ikke altid lige nemt. Vi oplever alle sammen perioder af vores liv, hvor det kan være en stor hjælp at have en professionel psykolog ved sin side, som man kan hente sparring og vejledning hos, således man kan finde vejen og glæden igen. Få hjælp af en af vores psykologer til at få sluppet alle de negative tanker, som påvirker dit liv og skab overskud og glæde i dit liv.

Hvis du ønsker at bestille en tid hos en af vores dygtige og veluddannede psykologer, kan du ringe til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til os på: psykologerne@pvkn.dk. Du har også mulighed for at booke en tid hos en psykolog direkte i vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Vi har stort fokus på ventetid og derfor har vi flere psykologer, som vil kunne tilbyde dig en tid inden for en uge (uden lægehenvisning). Har du spørgsmål? Er du i tvivl om din sundhedsforsikring dækker, om hvor meget du kan få i tilskud fra Sygesikring Danmark eller andre spørgsmål i forhold til tilskud og betaling til psykologhjælp, så kontakt os i klinikken og vi hjælper dig.

33 32 88 14