Mød vores psykologer

Her kan du læse om de psykologer, der er tilknyttet Psykologerne ved Kongens Nytorv. Vær venligst opmærksom på, at ikke alle psykologer tager imod henvisninger fra sygesikringen. Du kan læse mere om tilskud og betaling her. Hvis du ønsker at bestille en tid hos en psykolog, så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til psykologerne@pvkn.dk.

Psykolog Anne Kirsten HansenAnne Kirsten Hansen Indehaver. Aut. Cand. Psych. Klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og supervision. Sygesikringsoverenskomst. Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1978. Jeg har arbejdet med børn, unge og voksne i en lang årrække. Jeg tager udgangspunkt i samtale eller kropsreaktioner. Yderligere er jeg uddannet i systemisk terapi, hypnosebehandling, EMDR og kognitiv terapi, hvilket benyttes i terapi, kompetencetræning og coaching. Jeg har bl.a. erfaring med behandling af:
 • ADHD
 • afhængighed og misbrug
 • angst og fobier
 • arbejdsrelaterede problemer
 • autisme og Aspergers
 • depression
 • ensomhed
 • kompetenceudvikling
 • kriminalitet og vold
 • kønsidentitet
 • ofre for overgreb og vold
 • personlighedsforstyrrelser
 • pårørende
 • selvskadende adfærd
 • skilsmisse
 • parforhold og utroskab
 • sorg og kriser
 • stress og udbrændthed
 • traumer og PTSD
 • udviklingsforstyrrelser
 • spiseforstyrrelser
 • vanskeligheder i relationer
 • voldtægtsofte
 • vredeshåndtering

Vis mindre

Psykolog Anders SkovholmAnders Skovholm
Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg arbejder primært ud fra kognitive terapeutiske principper, hvor metoden tilpasses den enkelte klients problematikker. I et åbent samarbejde undersøges problemstillingerne og sammen udvikles der indsigter, løsninger og erkendelser ved brug af forskellige redskaber og adfærdsteknikker. Med fokus på ressourcer ligeså vel som vanskeligheder dannes et skræddersyet forløb til den enkeltes behov. Det er vigtigt for at mig at skabe et rum, hvor det er muligt at snakke om følsomme emner på en behagelig måde. Jeg har bl.a. erfaringer med at behandle:
 • depression
 • ensomhed
 • stress og udbrændthed
 • lavt selvværd og usikkerhed
 • angstlidelser
 • socialfobi
 • panikangst
 • helbredsangst
 • tvangstanker- og handlinger (OCD)
 • vredeshåndtering
 • sorg
 • personlighedsforstyrrelser
 • voksne med barndomstraumer

Vis mindre

Psykolog Line ChristensenLine Christensen
Aut. Cand. Psych.
Århus Universitet
Sprog: Dansk
Line går på barsel d. 14.6

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2009. Jeg har som klinisk psykolog arbejdet med problematikker som
 • stress
 • depression
 • angst og fobier
 • livskriser
 • lavt selvværd og usikkerhed
 • skilsmisser
 • utroskab
 • vanskeligheder i relationer

Jeg har i flere år arbejdet med børn og unge, og jeg har derfor erfaring med familie- og parsamtaler samt samtaler med unge. Jeg har en terapeutisk efteruddannelse i relationel psykodynamisk psykoterapi, og mine samtaler tager udgangspunkt i denne tilgang samt den kognitive, den narrative og den systemiske tilgang. Det terapeutiske forløb tilpasses altid den enkeltes behov og fokus er primært ressourceorienteret samt løsningsfokuseret.

Vis mindre

Psykolog Rebecca BurrRebecca Philipp Burr
Cand. Psych.
Aut. klinisk psykolog
Certificeret coach
Sprog: Dansk/engelsk/spansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra University of London og Københavns Universitet. Jeg tilbyder individuel -, familie- og parterapi, samt terapi til særlig sensitive børn, unge, voksne og familier. Jeg tilbyder samtaleterapi med brug af systemiske, kognitive psykodynamiske og eksistentielle tilgange, alt efter klientens behov og problematikkens natur. Derudover anvender jeg klinisk hypnose og visualisering. Jeg arbejder med mennesker i alle aldre med henblik på at at finde iboende ressourcer og komme styrket igennem kriser med fornyet potentiale og selvforståelse. Jeg har bl.a. erfaring med:
 • depression
 • kriser
 • sorg
 • overgange i livet
 • mønsterbrydning

Vis mindre

Psykolog Karin Siff PuggaardKarin Siff Puggaard
Cand. Pæd. Psych.
Aut. klinisk psykolog
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog i 2004 på Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg har særlig behandlingserfaring i at arbejde med PTSD – post traumatisk stress og forskellige former for krise tilstande og traumer i mennesket som f.eks.: ulykker, skilsmisser, angst, sorg, depressioner, voldtægt og seksuelle overgreb. Jeg har ligeledes erfaring inden for ungdoms – og voksen psykiatrien, specielt med kendskab til forskellige former for personlighedsforstyrrelser. Min terapeutiske metode er udpræget psykodynamisk, men også sammensat af eksistentielle, systemiske og narrative elementer. Jeg har fokus på selvudvikling og forandringspotentiale i mine klienter og tilpasser behandlingen ud fra den enkeltes behov. Med andre ord har jeg erfaring med:
 • angst og fobier
 • depression
 • ofre for overgreb og mishandling
 • personlighedsforstyrrelser
 • sorg og kriser
 • skilsmisser og parforhold
 • traumer og PTSD
 • vanskeligheder i relationer
 • seksuelle overgreb og voldtægt

Vis mindre

Psykolog Carsten SimonsenCarsten Simonsen
Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Jeg er 59 år, uddannet psykolog fra Københavns Universitet og deltager i efteruddannelse inden for ACT og hypnoterapi. Jeg tilbyder individuelle samtaler, parterapi, foredrag og gruppeundervisning. Mine fokusområder er:
 • accept af livet med kroniske lidelser som smerter
 • mestring af stress
 • angst og fobier
 • sorg og kriser
 • lavt selvværd og usikkerhed
 • personlig udvikling
 • svære og udfordrende livssituationer
 • fibromyalgi

Jeg arbejder udfra forskellige psykologiske teorier som kognitiv terapi, ACT, eksistentialistisk terapi, visualisering, mindfullness og hypno-terapi. Den psykologiske indsats tilpasses altid i samarbejde med den/de enkelte klient(er). Jeg er foredragsholder for flere patientforeninger, samt psykologisk konsulent og underviser for mennesker med diagnosen fibromyalgi.

Vis mindre

Psykolog SørenSøren Frederiksen
Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2017. Jeg arbejder primært psykodynamisk i terapien, hvor jeg sammen med klienten tager udgangspunkt i det, som klienten har behov for at tale om. Jeg har tidligere arbejdet med mennesker med:
 • depression
 • angst
 • selvmordstanker
 • selvskadeproblematikker
 • lavt selvværd
 • stress
 • tab
 • sorg
 • familiekonflikter
 • præstationsangst

Jeg ser altid på klientens livssituation og anskuer hver enkelt klient for den unikke person, klienten er. Jeg bestræber mig på at skabe tryghed og fortrolighed i terapien, og jeg tager min tavshedspligt alvorligt. Målet med det trygge rum er, at skabe rum for alt, hvad man har brug for at føle og tale om, som der måske ikke er plads til andre steder – og i løbet af terapien gøres der plads til forandring. Det er min erfaring, at klienten oplever at få et nyt syn på sit liv igennem denne proces. 

Vis mindre

Psykolog Line Ejby AndersenLine Eiby Andersen
Aut. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk/engelsk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra University of Sussex og Københavns Universitet i 2007. Jeg arbejder ud fra en humanistisk og klientcentreret tilgang med udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. I terapien inddrager jeg eksistentielle, narrative, psykodynamiske og kognitive elementer. Jeg har i en årrække arbejdet med kræftramte og deres pårørende, og har derudover indgående erfaring inden for:
 • depression
 • angst
 • stress
 • kriser
 • sorg
 • selvmord
 • eksistentielle kriser

Vis mindre

Anton Larsen praktikantAnton Larsen
Stud. Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er 29 år gammel og i gang med at uddanne mig til psykolog ved Københavns Universitet. Jeg har tidligere arbejdet med mennesker med problematikker som:
 • depression
 • stress
 • lavt selvværd
 • ensomhed
 • personlighedsforstyrrelser

Det er mit mål at skabe en tryghed i terapien, hvor der tages udgangspunkt i klientens livssituation. Ligeledes er der plads til i terapien, at der kan tales om alt, der findes behov for og ikke er en del hverdagen. Jeg har samtaleerfaring med kognitive, systemiske og narrative elementer, men da jeg arbejder ud fra den enkeltes problemstilling, er klienten med til at finde den bedste løsning og proces med terapien, som vi undervejs taler om og justerer, hvis det findes nødvendigt.

Vis mindre

Psykolog Kristina WarholmKristina Warholm
Cand. Psych.
Københavns Universitet
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg har erfaring med både individuel- og gruppeterapi og har arbejdet med mennesker i alle aldre og med forskellige problemer så som:
 • depression
 • angst
 • stress
 • spiseforstyrrelser
 • lavt selvværd
 • ensomhed
 • sorg
 • traumatiske oplevelser

Derudover har jeg erfaring med psykologiske undersøgelser knyttet til personligheds-problematikker og uddannet mig som mindfulness instruktør. Jeg er fagligt nysgerrig og anvender forskellige terapeutiske metoder, så terapien på bedst mulig måde bliver meningsfuld og tilpasset dine ønsker og behov.

Vis mindre

Psykolog Katrine HermansenKatrine Hermannsen
Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk

Læs mere »

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2014. Jeg har tidligere arbejdet med psykoterapi på SR-Bistand, Psykiatrisk Center Amager og på klinikken Center for Funktionel Psykologi. Jeg har blandt andet erfaring med:
 • sorg
 • depression
 • tristhed
 • lavt selvværd
 • spiseforstyrrelser
 • angstlidelser
 • stressreaktioner
 • livskriser

Jeg arbejder med udgangspunkt i evidensbaserede metoder, både inden for den kognitive og den psykodynamiske tradition. Afhængigt af problematikken anvender jeg desuden kropsterapeutiske metoder og mindfulness-øvelser. Det afgørende for mig er, at terapien er skræddersyet sådan, at den enkelte klients problemstilling og personlige behov imødekommes.

Vis mindre

Psykolog Mazhnas DiznabiMahnaz Diznabi
Cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Sprog: Dansk/farsi/dari

Læs mere »

Jeg er autoriseret psykolog har baggrund i to forskellige lande og kulturer (Danmark og Iran), og jeg har boet i Danmark siden 1998. Mit modersmål er farsi og jeg behersker også dari. Jeg har kendskab til mellemøstlig/islamisk kultur, og taler og skriver flydende dansk.
Jeg kan lave psykologiske undersøgelser i forbindelse med problemer i familien eller skolen, og arbejdet inden for disse problematikker i flere år. Jeg kan tilbyde behandling og hjælp inden for en lang række problemstillinger og livskriser her i blandt:
 • depression
 • stress
 • familieproblematikker
 • parforholdsproblemer
 • post traumatisk stress (PTSD)
 • angermanagement/”vredesstyring”

Vis mindre

Kontakt os og få hjælp af en af vores psykologer

Vores psykologer tilbyder et bredt udvalg af terapiformer inden for forskellige områder. Klinikken ligger placeret ved Kongens Nytorv midt i København. Psykologerne har mange års uddannelse og erfaring inden for mange forskellige psykologiske områder. Størstedelen af vores psykologer tilbyder individuel terapi og parterapi. Flere af psykologerne tilbyder også familieterapi og legeterapi til børn.

Vores psykologer tilbyder skræddersyet terapi, som er tilpasset netop dig og din problemstilling. De har mange års erfaring med at hjælpe mennesker som dig og mig gennem udfordringerne i livet. Livet er nemlig ikke altid lige nemt. Vi oplever alle sammen perioder af vores liv, hvor det kan være en stor hjælp at have en professionel psykolog ved sin side, som man kan hente sparring og vejledning hos, således man kan finde vejen og glæden igen. Få hjælp af en af vores psykologer til at få sluppet alle de negative tanker, som påvirker dit liv og skab overskud og glæde i dit liv.

Hvis du ønsker at bestille en tid hos en af vores dygtige og veluddannede psykologer, kan du ringe til os på tlf. 33 32 88 14 eller send en mail til os på: psykologerne@pvkn.dk. Du har også mulighed for at booke en tid hos en psykolog direkte i vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Vi har stort fokus på ventetid og derfor har vi flere psykologer, som vil kunne tilbyde dig en tid inden for en uge (uden lægehenvisning). Har du spørgsmål? Er du i tvivl om din sundhedsforsikring dækker, om hvor meget du kan få i tilskud fra Sygesikring Danmark eller andre spørgsmål i forhold til tilskud og betaling til psykologhjælp, så kontakt os i klinikken og vi hjælper dig.

Tilbage til forsiden