Legeterapi til børn i København

Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv har vi flere psykologer med erfaring inden for legeterapi, børneterapi og børnerådgivning. Vi har bl.a. hjulpet børn med autisme, ADHD og Aspergers. Har du spørgsmål til terapi med børn, vores børnepsykologer, eller ønsker du at bestille en tid hos en psykolog til dit barn? Så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller skriv en mail til os på psykologerne@pvkn.dk. Læs mere om priser og tilskud her.

Hvad er legeterapi og hvordan kan det hjælpe barnet?

Legeterapi er terapi specielt udviklet til børn. Legeterapi giver barnet mulighed for at udtrykke sig og ved hjælp af legen, kan barnet fortælle psykologen, hvordan det har det. Børneterapi benyttes ofte, hvis barnet er mellem 3-12 år, da det giver barnet mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af leg, tegning og samtaler, i stedet for kun samtaler. Det gør det ofte nemmere at finde frem til problemet og på den måde kan psykologen hurtigere og mere præcist hjælpe barnet, således det kommer styrket ud af den aktuelle situation, som barnet befinder sig i. Med andre ord, er formålet med legeterapi, at flytte barnets følelsesmæssige tilstand til en ny og bedre tilstand, hvor barnet er i stand til at mærke, udtrykke og rumme sine egne følelser.

Hvornår bruger man legeterapi?

Man bruger legeterapi, når man ønsker at løse forskellige problemstillinger hos barnet. Det kan f.eks. være problemer af adfærdsmæssig, følelsesmæssig eller social karakter, som ofte er opstået i barnets nuværende eller tidligere del af livet. Først og fremmest kan problemerne stamme fra forskellige problemer i familien, som er opstået i forbindelse med, at der f.eks. er sket et dødsfald i familien, barnets forældre er blevet skilt, et familiemedlem er blevet alvorlig syg eller lignende traumatiske hændelser. Barnets problemer kan også dreje sig om barnets indlæring, koncentration og sprog, som udvikler sig langsommere end normalt. Det kan også dreje sig om uhensigtsmæssig adfærd hos barnet, som f.eks. vredesudbrud, tilbagetrækning, isolation eller lignende.

Søger du børneterapi til dit barn?

Mange børn kan have stor gavn af legeterapi i en periode af deres opvækst – især i situationer hvor barnets omgivelser ikke har haft mulighed for at give barnet de betingelser og støtte, som barnet har haft brug for. Vi har flere psykologer i klinikken, som tilbyder legeterapi, individuel terapi til børn, parterapi for forældre til børn med specifikke vanskeligheder samt familiebehandling, hvor både barnet og forældrene går i terapi individuelt og sammen i familieterapi.

Derudover vejleder og supporterer vi også skoler i, hvordan de på den bedst mulige måde håndterer børn med specifikke vanskeligheder.

Hvis du ønsker at høre mere om legeterapi eller vores børnepsykologer, er du velkommen til at kontakte os.

33 32 88 14