Coaching i København

Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange af vores psykologer coaching-uddannelser, og vi har mange års erfaring med coaching. Vi har forskellige slags typer terapi og konsultationer, hvilket kommer an på den enkelte. Du kan bestille tid hos en psykolog ved at ringe på tlf. 33 32 88 14skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk eller via vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Læs mere om tilskud og betaling her.

En coach er oprindeligt en engelsk betegnelse for en hestetrukket hyrevogn, men formålet med at benytte en coach er på mange måder det samme som dengang: På behagelig, men effektiv vis at blive bragt fra hvor du er, til hvor du ønsker at komme hen.

Vi tilbyder coaching til ledere og medarbejdere

Vi tilbyder coaching til ledere, medarbejdere eller selvstændige, til både enkeltpersoner og grupper. Vi tilbyder coaching til mange forskellige ønsker. Der kan være tale om enkle velafgrænsede problemer eller mere brede problemstillinger. Temaer kan være: Balancen mellem arbejde og privatliv, udvikling af særlige lederkompetencer, eller simpelthen personlig udvikling.

Coaching er på en måde en mellemting mellem terapi, supervision og træning. Det er bare typisk mere mål- og løsningsorienteret. Vi arbejder konkret efter løsningsfokuserede metoder, hvilket er en retning under den systemiske paraply. Overordnet kan vi beskrive et par af de særlige løsningsfokuserede antagelser, som har indflydelse på den coaching, vi tilbyder:

  • Løsninger er mere interessante end problemer.
  • Problemer og løsninger er ikke altid direkte forbundne med hinanden.
  • Hvis noget virker, så bliv ved med det eller gør mere af det.
  • Hvis noget ikke virker, så gør noget andet.
  • Forandring er uundgåelig og sker hele tiden

Hvad er coaching?

Coaching er en særlig måde at føre en samtale på, hvor fokuspersonen forpligtiger sig til en dialog omkring en defineret problemstilling og et mål. Coachens hovedopgave er at gå på opdagelse i fokuspersonens forestillinger om vejen til målet.

Coaching er en målrettet og bevidstgørende dialog og tillige en motiverende arbejdsform, hvor det drejer sig om at udvikle personens/gruppens faglige og personlige potentiale ud fra egne forudsætninger og Coaching praktiseres som individuel- eller gruppe/teamcoaching.

Individuel/personlig coaching er en mulighed for mennesker der ønsker at styrke det personlige lederskab, udvikle sig professionelt fx som leder, medarbejder eller selvstændig, ved at skabe bevidsthed om uudnyttede ressourcer og potentialer. Gruppe/teamcoaching er en mulighed for teams der ønsker, at finde det bedste frem i sig selv, at styrke samarbejdet og derved lykkes med de opgaver man har påtaget sig. Coachens fornemste opgave er at få skabt bevidsthed, fokus, og ansvar i den coachede.

Nye udfordringer i samfundet, på jobbet og i fritiden kræver nye måder at lære og udvikle sig på. I idrættens verden har man med succes de sidste 25 år anvendt coaching til forbedring af allerede fremragende præstationer. Coachen udviklede sig fra at være eksperten, der påpegede fejl og gav instrukser, til en kærlig støtte der med menneskelig, psykologisk og professionel indsigt kunne inspirere, provokere, opmuntre og støtte den enkelte sportsudøvers særlige og unikke talent.

Gennem de senere år har det vist sig, at coaching er meget velegnet som metode til at skabe bevidsthed, kompetenceudvikling og læring, og anvendes i stadig større udstrækning i mange brancher, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Hvad er forskellen på en coach-samtale og en almindelig samtale?

I den coachende samtale er der lagt en ramme, der gør det klart, at fokuspersonen beskriver og fastsætter egne mål og selv tager ejerskab for disse. Coachen anses som den guide, der via kontakt og adskillige enkle og avancerede spørgeteknikker vinkler beskrivelserne og målet, så skridtene bliver tydelige og overkommelige for fokuspersonen.

Ovennævnte forklaring betyder, at coaching er både proces- og resultatorienteret, og at coachen er med til at pege på, hvilke områder, der er i spil, og hvilke områder og attituder, der kan få processen til at blive både sjovere og lettere.

Coaching afsluttes altid med en “hvad gør du nu” -aftale. Det betyder, at fokuspersonen altid har en handleplan med hjem.

  • En handleplan kan være en konkret plan for, hvordan man “skridt for skridt” bevæger sig fremad.
  • En handleplan kan også være, at en fokusperson har en beriget og løftet tilstand i sig, og er bevidstgjort om, hvordan man kan handle / reagere i fremtidige situationer, der førhen ville have været problematiske.
  • En handleplan kan også være noget så enkelt som, at fokuspersonen træner i at tænke “jeg vil” i stedet for eksempelvis at tænke “jeg bliver nødt til”, og “jeg skal”.

Coaching varierer naturligvis fra person til person. Men rammen er klar.

Nemlig, at der først er dialog og fastsættelse af fokuspunkt. At der så tales om, hvad det er, der gør, at man endnu ikke har nået sit mål, så forhindringer bevidstgøres, og så der tilføres vinkler og redskaber til at håndtere disse. Der drøftes så, på hvilken måde målet nås og eventuelle delmål og pejlemærker bevidstgøres. Afslutningen handler om, hvornår opfølgningen skal ske, og hvad det første skridt drejer sig om.

Denne beskrivelse af coaching lyder en kende teknisk. Dog er det værd at bemærke, at netop den ramme, der kendetegner coaching, gør, at man kan nyde det gode gamle ords vise betydning, nemlig at:

  • Rammerne er frihedens forudsætning.

Og at man kan nyde at gå på opdagelse i det indhold, der ligger den enkelte på sinde.

Når havet er oprørt, må man have et navigeringsredskab. Og det er i sin enkelhed, hvad coaching er.

Coaching som værktøj

Coaching er et fremadrettet værktøj, der sigter mod at opnå større tilfredshed på vigtige livsområder som arbejde, sundhed, økonomi, personlig udvikling, fritid, familie, kæresteforhold og meningen med livet.

Coaching tager udgangspunkt i din egen agenda om, hvad du ønsker at opnå. Undervejs hjælpes du i gang med den udviklingsproces, der er grundlaget for, at dine mål kan blive til virkeligehd. Du vil komme til at arbejde med dine normer, værdier, mål og visioner i livet samt uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, så du bliver i stand til at omsætte og realisere dine mål.

Coaching gør dig kort og godt i stand til at udnytte det potentiale, der ligger i dig, så du kan opnå det, du ønsker!

33 32 88 14