Eksistentiel terapi i København

Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange års erfaring med eksistentiel terapi. Bestil tid til samtaleterapi hos en af vores psykologer ved at ringe på tlf. 33 32 88 14, sende en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestille direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

Hvad er eksistentiel terapi?

Eksistentiel terapi er en terapiform, hvor psykologen og klienten i samarbejde hjælper klienten med at finde ståsted i forhold til livets afgørende spørgsmål. I denne terapiform undersøges forbindelserne mellem dagligdagens oplevelser og de eksistentielle grundvilkår. Det kan være i forbindelse med akutte kriser, som f.eks. dødsfald, ulykker eller overfald. Det kan også være i forhold til at forstå sammenhængen mellem handlingsmønstre i hverdagen og mere eksistentielle spørgsmål, hvilket er essensen i eksistentiel terapi.Den eksistentielle terapi bygger på eksistensfilosofien. Eksistentiel terapi er også inspireret af tænkere, som bl.a. Søren Kierkegaard, Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre.

Hvad kan eksistentiel terapi bruges til?

Det terapeutiske arbejde kan hjælpe klienten til at blive mere bevidst om, hvordan klienten lever sit liv. Yderligere kan det også hjælpe en til at leve mere i overensstemmelse med ens værdier og antagelser.Eksistentiel terapi kan hjælpe klienten med at lære at anerkende, acceptere og tage ved lære af følelser som angst, skyld, fortvivlelse. Disse følelser er en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske. Dog kan de også begrænse en og ens livskvalitet, hvis man ikke er afklaret om, hvordan man forholder sig til dem på.Du kan læse mere om vores andre arbejdsmetoder her.