Individuel terapi i København

Psykologerne hos Kongens Nytorv har mere end 30 års erfaring med individuel terapi. Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en tid til terapi hos en psykolog? Så ring til os på tlf. 33 32 88 14, skriv en mail til psykologerne@pvkn.dk eller book en tid via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

Hvilke samtaleemner egner sig til individuel terapi?

En psykologsamtale kan forløbe forskelligt, hvilket kommer an på den enkeltes problematik, udfordringer og ønsker. Dette vil vi sammen finde ud af ved den første psykologsamtale.

Til tider, kan det være vanskeligt at få livet til at gå op i en højere enhed. I særligt svære eller fastlåste perioder kan en samtale med en professionel være en stor hjælp. Temaerne i individuel terapi er mangfoldige. Det kan f.eks. være:

 • Eksistentielle problemer
 • Ensomhed
 • Usikkerhed som forælder eller partner
 • Angst, fobier og OCD
 • Depression og nedtrykthed
 • Livskriser
 • Skilsmisse og konflikter
 • Alvorlige sygdomme
 • Lavt selvværd
 • Dødsfald
 • Misbrug og overgreb
 • Problemer på arbejdspladsen¨

Ingen emner er for store eller for små at tage op til samtaleterapi med en psykolog. 

Hvad er psykologens opgave ved individuel samtaleterapi?

Vores opgave som psykologer er at lytte og stille spørgsmål. Gennem samtalen vil det problem eller den udfordring, der er baggrunden for henvendelsen, forhåbentlig forsvinde eller blive mindre, og nye forståelser og ideer vil udvikles, opstå eller opdages.

Hvem kan have brug for individuel terapi?

Vi mødes gerne individuelt med børn, unge og voksne. Ved samtaler med børn er det dog vores erfaring, at den bedste hjælp ofte gives med en eller begge forældre til stede – i hvert fald til at starte med. Individuelle samtaler varer typisk 45 minutter til 1 time, men der kan laves andre aftaler – dette aftale dog på forhånd med psykologen. Det er også forskelligt fra person til person, hvor lang tid man har brug for et terapiforløb. Det afhænger af den enkeltes situation og det emne, man ønsker at bearbejde ved hjælp af terapien.

Hvad er formålet med individuel terapi?

Først og fremmest er formålet med individuel terapi at sætte gang i en forandringsproces, hvor du sammen med psykologen sætter ord på dine tanker og følelser, og gennem terapien skaber en større forståelse og nye måder at tænke og handle på i specifikke situationer, i relation til andre eller overfor dig selv. Ved at skabe sådanne nye livsmønstre er det muligt at:

 • Skabe forandring til det bedre
 • Skabe en øget livskvalitet og livsglæde
 • At føle sig som et mere “helt” menneske
 • At acceptere sig selv på ondt og godt

Overordnet set er formålet med individuel terapi at skabe udvikling og indsigt. At lære sig selv at kende på godt og ondt i forhold til tanker, følelser og handlingsmønstre for derigennem at kunne skabe positiv forandring.

Hvis du ønsker at vide mere om individuel terapi, eller hvis du ønsker at bestille tid hos en psykolog til en individuel samtale, kan du både kontakte os telefonisk, via mail eller booke direkte online via vores bookingsystem.

33 32 88 14