Afskedigelser

Psykologerne ved Kongens Nytorv har gode erfaringer omkring bearbejdningen ved afskedigelser, og vi har hjulpet mange igennem denne meget psykisk krævende tid. Ønsker du hjælp, så er du velkommen til at ringe til os på tlf. 33 32 88 14 eller skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk. Du kan også bestille tid direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Du forstår måske ikke, hvorfor det kan være relevant for dig, at henvende dig til en psykolog, fordi du er blevet berørt af en afskedigelse. Vores erfaringer er, at vi har nogle værktøjer, som vennerne ikke har. Det handler om at få vendt de tanker, der nogen gange går i baglås for eksempel efter berørelse af en fyring. Afskedigelser er udfordrende for alle, ikke kun dem der bliver fyret. Vi har erfaringer med, at fyringer berører tre grupper, som alle kan få brug for hjælp i en periode. Dette gælder: medarbejdere, som bliver fyre, cheferne, der fyrer medarbejdere og medarbejdere, som frygter en fyring. Nedenstående kan du se vores generelle erfaringer for hver gruppe.

Medarbejdere, som er blevet fyret

Når du får besked om, at du er fyret, så får du et chok og lukker som oftest alt andet ude. Når så du har sovet, begynder reaktionen at komme. Derfor er det vigtigt, at der står nogen til rådighed her. Mere end det er i situationen. Andre reaktioner på afskedigelse kan være at ens selvopfattelse lider et knæk. Man kan begynde at få stress over den uvidenhed, som fremtiden bringer jobmæssig og økonomisk, hvilket bl.a. kan medføre en depression. Ved afskedigelser kommer der ofte voldsomme reaktioner i familien. Derfor bekymrer man sig også over familiens og vennernes reaktion på, at man er blevet fyret. For enkelte er denne bekymring så stor at nogle skjuler, at de er fyret. Andre lader frustrationen over afskedigelse gå ud over familien, hvilket i de værste tilfælde kan ende i derut og skilsmisse. Personligt bliver nogle meget kontrolerende og lettere parnoide. De stoler ikke på nogen, hvilket kan påvirke ens private liv hårdt. Man sidder samtidig med en oplevelse af at være kasseret; at man er blevet ført bag lyset og snydt. I forbindelse hertil, oplever de fleste, at de føler sig forkastede og værdiløse, hvilket medfører lavt selvværd og vrede. Samtidig bliver det også svært at skrive ansøgninger, da man ikke har høje meninger om sig selv pga. det lave selvværd. Bliver du ikke fritstillet med det samme vil det være en psykisk udfordring, hver gang du nu skal på arbejde: Man er ikke en del af dagligdagen, og i stigende grad bliver man ikke involveret i nye opgaver. Derfor kan det være meget belastende i flere måneder at skulle gå ind af den samme dør, som man er blevet valgt fra på.

Chefer, som skal fyre medarbejdere

“Hvordan får jeg sagt til Bente, at jeg er nødt til at fyre hende?” Det spørgsmål fylder så meget i chefens hoved, at flere ledere bliver mærket af denne udfordring, og derfor har brug for hjælp. Dette fordi, at fyre en medarbejdere er et tillidsbrud, der går begge veje. Det slider på én, at måtte svigte mennesker, man kender, også selv om alle er klar over, at fyringer er en del af ledelsesansvaret. Dette er en øgende tildens i nutiden, da den moderne leder er så personligt engageret, at han eller hun har sværere ved at håndtere afskedigelser, selv om vedkommende rationelt ved, at der ikke er andet at gøre. Virksomheden er et personligt projekt, og beslutningerne om at fyre medarbejdere er en stor psykisk belastning.

Medarbejdere som frygter fyring

Mange er usikre på, hvor sikkert de sidder i sadlen. De føler det som et indre og ydre pres i forhold til at yde det, man tror, at ledelsen vil have, så man stadig kan blive siddende i sin stilling. Frygten for at blive fyret ofte værre end selve fyringen. Ved en fyring bliver man slået omkuld, og man har mulighed for at rejse sig. Hvis man frygter at blive fyret, er man hele tiden lidt stresset. Dermed kommer kroppen ud af balance og det kan få alvorlige følgevirkninger, hvis det står på i lang tid.

Søger du en psykolog?

Psykologsamtaler kan bidrage til at genvinde og styrke selvværdet, samt finde nye veje og muligheder ved at indgår i dialog om hvodan han kommer videre. Vi kan hjælpe til at at finde de resourser frem, som er nødvendige, og hjælpe med at tage hånd om familien fx ved indragelse. Føler du, at du passer ind i en af de ovenstående grupper, så kan det være en god idé, at booke en indledende samtale med en af vores psykologer. Her kan du snakke med psykologen om dine tanker, og I kan sammen finde ud af, hvilken og hvor meget hjælp du har brug for.
33 32 88 14