Behandling af sorg og kriser i København

En krisesituation udløser ofte en sorg, som efterfølgende kan fremkalde en eller flere kriser. Det er tungt at føle sorg. Det mærkes især ved tab i forbindelse ved dødsfald, skilsmisse, job, bolig, selvværd, udseende, eller når et nært familiemedlem bliver sygt eller handicappet. Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv har vi bl.a. erfaring med tabsreaktioner, aleneliv og ensomhed, posttraumatiske reaktioner/PTSD, integrationsproblemer, livskriser, sorgreaktioner osv. Du kan bestille tid hos en psykolog med speciale i sorg og kriser ved at ringe på tlf. 33 32 88 14, skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestille direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

Behandling af sorg i København

Hvad er sorg?

På et eller andet tidspunkt vil de fleste mennesker opleve en sorg i deres liv. Denne naturlige tilstand opstår ofte i forbindelse med at miste noget eller nogen, som man har været følelsesmæssigt knyttet til f.eks. i forbindelse med en skilsmisse, tabet af en nærtstående eller mistet evne til at arbejde. Sorg er en smertefuld tilstand, hvor man kan opleve både dyb tristhed, fortvivlelse eller vrede. Man kan også få det fysisk dårligt i form at hovedpine, overvældende træthed eller manglende appetit. 

Hvilke typer sorg findes der?

Der findes forskellige typer af sorg, bl.a.:

 • Forsinket sorg
 • Undgået sorg
 • Kronisk sorg

Hvordan arbejder man med sorg?

At arbejde med sorg, kan være en langvarig proces – da det kan være svært at slippe det, man savner og se fremad. Som tiden går, bliver det ofte muligt at acceptere det tab, som man har oplevet – og man begynder så småt at acceptere sin nye livsstil og orientere sig mod fremtiden. Sorgen forsvinder aldrig helt, men så længe man formår ikke at lade den dominere sit liv, er alt godt.

For nogen kan det dog være svært at komme videre. Sorgen kan blive ved med at dominere ens liv længe efter tabet – og man har svært ved at vende sig til at leve i en ny livssituation. I den situation er det en god idé, at søge hjælp hos en psykolog og starter i sorgterapi.

Hvad kan en psykolog og samtale-terapi hjælpe med i forhold til sorg?

En psykolog kan bistå dig og støtte dig i din sorgproces, således du og din sorg får de bedste vilkår. Det kan være svært at snakke om det og det kan være svært at rumme alt andet, hvis man netop har mistet en og er ramt af sorg. En psykolog kan hjælpe dig med at bearbejde sorgen gennem samtaleterapi. I terapien taler man om savnet, tabet og alle de følelser, som hører med. Vi oplever ofte, at der i forbindelse med sorg, opstår andre psykiske problemer som f.eks. angst – og depressive symptomer. Generelt kan en psykolog hjælpe dig med at få bearbejdet sorgen, så den fylder mindre i din hverdag, du lære at acceptere tabet og giver dig selv plads til at kunne gælde dig over de gode minder.

Behandling af kriser i København

Hvad er en krise?

Næsten alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt komme ud for en eller flere kriser i deres liv. En krise udvikler sig ofte, hvis man bliver udsat for noget, hvor ens tidligere erfaringer ikke kan hjælpe en – og man føler derfor ikke, at man kan håndtere den situation, som man er havnet i. Efter en markant livsændring eller belastende begivenhed vil typiske reaktioner være nedtrykthed, angst, bekymring, irritabilitet, dårlig koncentration eller en følelse af magtesløshed. Med meget støtte fra ens nære bekendskaber, er det muligt at komme igennem en krise – og man vil med tiden begynde at tilpasse sig sin nye livssituation. Det kan dog både være rigtig svært og tage lang tid at komme videre og i den forbindelse kan det være en god idé at kontakte en psykolog.

Hvorfor kan man opleve en krise?

En krise kan opstå af mange forskellige årsager. De mest almindelige årsager til at folk kontakter en krise-psykolog er pga.:

 • Voldeligt overfald
 • Dødsfald og alvorlig sygdom
 • Skilsmisse og utroskab
 • Fyring fra job og økonomiske problemer
 • Mistede funktioner
 • Problemer med børnene

Vi kan hjælpe dig med at komme videre fra sorg og kriser

Sorg og kriser er en naturlig del af livet og de fleste mennesker kommer igennem det med tiden – specielt hvis de får tilstrækkelig med støtte fra deres omgangskreds. Hvis man føler sig fastlåst i krisen eller sorgen, kan det være en god idé at søge hjælp hos en psykolog for at få hjælp til at komme videre.

Ved at få hjælp af en psykolog, får man bl.a. hjælp til at håndtere ens svære livssituation samt blive bevidst om og bearbejde svære følelser forbundet med den situation, som man er i eller har oplevet. En psykolog kan hjælpe én til, at acceptere den nye livssituation samt at begynde og fokusere på fremtiden. At få hjælp af en psykolog vil ofte fremskynde bearbejdningsprocessen og forbedre din tilstand.

  33 32 88 14