Familieterapi i København

Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange års erfaring med familieterapi. Hvis du har spørgsmål til familieterapi, eller ønsker at bestille en tid hos en psykolog, så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk. Læs mere om priser og tilskud her.

  Hvad er familieterapi?

  Når et problem rammer en person i familie, er det ofte som om, hele familien rammes. Enten er mange optagede af at løse problemet, eller der opstår nye problemer som følge af den vanskelige situation. Andre gange er der ikke én person med et problem, men noget i samværet i hele familien, som med tiden er gået skævt. Mange temaer kan fylde noget i familieterapi, f.eks.: Kærlighed og omsorg, forældre- og voksenroller, sygdom og død, konflikter mellem forældre og teenagere, opdragelse og ansvar.

  I familieterapi er vores opgave at søge både at lade alle stemmer komme til orde, og at give alle lejligheden til at lytte til de andre. Dette kan give mulighed for genopdagelsen og genopdyrkelsen af familiens egne ressourcer og styrker til bekæmpelsen af vanskelighederne. Under dialogen mellem samtalepartnerne udvikler de enkelte udsagn sig, og der kan ofte opstå nye eller ændrede forståelser af en situation og af et problem.

  Vi mødes gerne med de familiemedlemmer, som I finder det relevant at invitere. Også personer fra det øvrige netværk kan være væsentlige i arbejdet med at løse eller opløse vanskelighederne, og disse er også velkommen. En familiesamtale varer typisk 1½ til 2 timer, alt efter jeres behov som familie.

  Hvad er årsagerne til, at man starter i familieterapi?

  Årsagerne til at man som familie vælger at starte i terapi sammen, kan være mange. Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv har vi bl.a. erfaringer med familieterapi inden for følgende områder:

  • Familiebehandling
  • Opdragelsesmæssige spørgsmål
  • Børns udvikling
  • Pubertets- og ungdomsproblemer
  • Adfærdsproblemer
  • Handicappede og pårørende
  • Familieundersøgelser
  • Problemer i forbindelse med skilsmisse
  • Sammenbragte familier
  • Alvorlig sygdom og sorg

  I er ikke de eneste, der har problemer

  Det er svært at blive forældre – og ikke nødvendigvis lettere fordi man får flere børn. Ofte lever virkeligheden slet ikke op til drømmene om den lykkelige familie. Følelser, der varer længe, bliver til sindsstemninger. Disse præger alt andet der sker, så er man ked af det, er det meget vigtigt at få bearbejdet problemerne med det samme.

  Det er også vigtigt at forstå, at I ikke er de eneste, der har det svært. Mange søger professionel hjælp til at løse konflikter mellem forældre og barn og jo tidligere man tager fat om problemerne, jo nemmere er de at løse.

  Hvordan foregår familieterapi?

  Familieterapi er at lære at forstå, hvad det er der skaber ulykkelighed og problemer i familien og derved få en forståelse af, hvad der skal laves om. Det er ikke at lære at “finde løsninger” og bruge “værktøjer”, der løser problemerne. Nej – problemer løses ved at finde forståelser for de forskellige behov, som alle i familien har, og ved at finde måder at være sammen på, der tilgode ser alle i familien. Når man bliver mødt og forstået som den man er, føles det der sker i familien som kærlige handlinger, og det løser problemerne.

  Terapien starter sædvanligvis ved en indledende samtale med forældrene på klinikken. Derefter sker det videre arbejde oftest i eget hjem. Jeg kommer hjem og iagttager hvad det er der sker, når problemerne opstår. Derfor bliver det nogle meget brugbare opmærksomheder, jeg kan give til forældrene. Jeg kommer aldrig ud for at se efter fejl, for jeg ved at alle gør det bedste de har lært. Problemerne opstår, fordi forældrene enten ikke har lært det de har brug for, eller at de har lært noget forkert. Hvis forældrene kunne det i forvejen, havde de jo ikke brug for hjælp. Det er ikke fordi man er dårlige forældre, hvis man oplever at have brug for hjælp, tværtimod. De perfekte forældre findes ikke og alle oplever at føle sig magtesløse. Det at søge den hjælp for til at få familien til at trives, er netop det der gør dem til meget gode og kompetente forældre.

  33 32 88 14