Behandling af personlighedsforstyrrelser i København

Psykologerne ved Kongens Nytorv har flere psykologer tilknyttet, som har mange års erfaring med forskellige typer af personlighedsforstyrrelser. Hvis du har spørgmål eller ønsker at bestille en tid hos en af vores psykologer, så ring os på tlf. 33 32 88 14, skriv en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestil direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

Eksperterne anslår at ca. 10 %  af den danske befolkning lider af personlighedsforstyrrelser. En personlighedsforstyrrelse er en psykisk lidelse, som hovedsageligt er kendetegnet ved afvigende personlighedstræk. Disse afvigende personlighedstræk viser sig ofte i form af uforståelige og urimelige reaktioner i sociale sammenhænge.

Overordnet set kan man sige, at hvis de måder et menneske opfatter og ræsonnerer på afviger væsentligt fra, hvordan det almindelige menneske i samme kultur tænker, føler, opfatter og forholder sig på over for andre, kan det muligvis dreje sig om en personlighedsforstyrrelse. Disse afvigende personlighedstræk skyldes ofte en forstyrrelse i udviklingen af personligheden, som finder sted i barndommen, hvilket gør at personlighedsforstyrrelserne ofte kommer til udtryk i ungdommen og voksenlivet.

Der findes bl.a. følgende personlighedsforstyrrelser:

  • Paranoid personlighedsforstyrrelse
  • Skizoid personlighedsforstyrrelse
  • Skizotypal personlighedsforstyrrelse
  • Narcissistisk personlighedsforstyrrelse
  • Dyssocial personlighedsforstyrrelse
  • Histrionisk personlighedsforstyrrelse
  • Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse
  • Tvangspræget personlighedsforstyrrelse
  • Evasiv personlighedsforstyrrelse
  • Dependent personlighedsforstyrrelse

Hvordan kan personlighedsforstyrrelser behandles?

Personlighedsforstyrrelser behandles grundlæggende ved hjælp af længerevarende samtaleterapi hos en psykolog og eventuelt i grupper. Formålet med behandlingen er, at få personen til at fungere bedre i sociale sammenhænge og generelt få personen til at blive bedre til at tilpasse sig sine omgivelser.

Pårørende til personlighedsforstyrrede

Det kan være hårdt at være pårørende til en person med en personlighedsforstyrrelse og det kan derfor også være en god idé for de pårørende at tale med en psykolog. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

33 32 88 14