Psykodynamisk terapi i København

Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange års erfaring med psykodynamisk terapi. Ønsker du er vide mere eller ønsker du at bestille tid hos en af vores psykologer, så ring til os på tlf. 33 32 88 14send en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestil via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

Hvad er psykodynamisk terapi?

Psykoanalytisk inspireret psykoterapi kaldes også psykodynamisk terapi. Denne terapi udspringer af psykoanalysen, som Sigmund Freud grundlagde i forrige århundrede.Terapien lægger vægt på ubevidste fortrængninger. Ubevidste fortrængninger er, når vi selektivt glemmer oplysninger og situationer, som vi af forskellige grunde finder pinlige eller ubehagelige. De fortrængte oplevelser fortsætter dog med at påvirke vores liv og vores beslutninger.Formålet med terapien er at blive bevidst om fortrængningerne og årsagerne bag fortrængningen. Derved bliver der frigjort nogle ressourcer. I denne terapiform arbejdes der ofte med symboler og drømme. Fokus er at se på ubevidste motiver, som kan ligge bag vores måder at anskue verden på og vores handlen, hvilket er det grundlæggende indenfor Psykodynamisk terapi.

Hvad kan psykodynamisk terapi bruges til?

Psykodynamisk terapi er især brugbar i forhold til at blive bevidst om nogle af de bagvedliggende og fortrængte årsager til vores adfærd. Den kan være god, hvis klienten ønsker at udvikle sig selv samt blive klogere på sig selv. Den er især anvendelig, hvis man har svært ved at finde ud af, hvorfor man oplever de problemer og udfordringer, som man gør.