Kognitiv terapi i København

Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange psykologer med erfaring inden for kognitiv terapi. Har du spørgsmål til samtaleterapi eller ønsker du at bestille en tid hos en psykolog, så ring til os på tlf. 33 32 88 14, send en mail til psykologerne@pvkn.dk, eller bestil direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

Hvad er kognitiv terapi?

Den kognitive terapi blev opfundet af psykiateren Aaron T. Beck i 1950’erne og fokuserer på, at mennesker, som er deprimerede eller har svært ved at føle glæde ofte har en tendens til at tænke negativt om sig selv og fortolke deres oplevelser på en negativ måde.Mennesker, der har angst, har ofte tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår eksempelvis bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst. Det forstærker den negative spiral og kan give en følelse af nederlag og manglende overskud til at klare hverdagen.Kognitiv terapi tager udgangspunkt i klientens aktuelle situation og er mindre fokuseret på at fortolke hændelser i barndommen i modsætning til psykodynamisk terapi.Oftest tager psykologen og klienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, klienten har, men som han/hun ikke kan få øje på i alt det negative.Det er vigtigt, at klienten afprøver de nye måder at tænke på i dagligdagssituationer. Derfor gives der ofte ”hjemmearbejde” for. Det vil sige øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne. Ved næste terapisession drøfter psykologen og klienten de nye erfaringer.

Hvad kan kognitiv terapi bruges til?

Terapiformen giver mulighed for få en ny forståelse af nederlag og vanskeligheder, man har oplevet i sit liv. Den kan være med til at give konkrete redskaber til at handle anderledes og på sigt tænke og føle anderledes. Det gør det nemmere at bryde negative tanke- og handlingsmønstre. Derved bliver klienten gradvist i stand til at kunne mestre vanskelige situationer og få højere tanker om sig selv.Du kan læse mere om vores andre terapiformer her.
33 32 88 14