Kognitiv terapi i København

Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange psykologer med erfaring inden for kognitiv terapi og mange af vores psykologer er uddannet i kognitiv terapi. Har du spørgsmål til samtaleterapi, eller ønsker du at bestille en tid hos en psykolog, så ring til os på tlf. 33 32 88 14, send en mail til psykologerne@pvkn.dk, eller bestil direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

Hvad er kognitiv terapi?

Den kognitive terapi blev opfundet af psykiateren Aaron T. Beck i 1950’erne og fokuserer på, at mennesker, som er deprimerede eller har svært ved at føle glæde ofte har en tendens til at tænke negativt om sig selv og fortolke deres oplevelser på en negativ måde. Mennesker, der har angst, har ofte tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår eksempelvis bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst. Det forstærker den negative spiral og kan give en følelse af nederlag og manglende overskud til at klare hverdagen.

Kognitiv terapi tager udgangspunkt i klientens aktuelle situation og er mindre fokuseret på at fortolke hændelser i barndommen i modsætning til psykodynamisk terapi. Oftest tager psykologen og klienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, klienten har, men som han/hun ikke kan få øje på i alt det negative.

Hvad kan kognitiv terapi bruges til?

Ved hjælp af kognitiv terapi hjælpes du som klient med at få overblik over den problemstilling, som udfordrer dig. Derudover giver terapiformen mulighed for at skabe en ny forståelse af nederlag og vanskeligheder, man har oplevet i sit liv. Den kan være med til at give konkrete redskaber til at handle anderledes og på sigt tænke og føle anderledes. Det gør det nemmere at bryde negative tanke- og handlingsmønstre. Derved bliver klienten gradvist i stand til at kunne mestre vanskelige situationer og få højere tanker om sig selv. I terapiformen benyttes der forskellige former for teknikker til at ændre tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser. Med andre ord arbejder klienten og psykologen sammen om at identificere negative tanke- og adfærdsmønstre og sammen få skabt en positiv udviklingsproces, som vender det negative.

Hvilke problemstillinger er kognitiv effektiv mod?

Kognitiv terapi kan bruges til at bearbejde mange forskellige problemstillinger og udfordringer, og har vist sig særdeles effektiv mod:

 • Angst, OCD og fobier
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Sorg og krise
 • Vrede
 • ADHD
 • Stress
 • Problemer i parforholdet
 • Personlig udvikling
 • Jalousi 
 • Bekymringer
 • Kroniske smerter
 • Krise og sorg

Hvordan foregår kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en terapiform, hvor klienten ofte deltager i ugentlige samtaler i en periode over 3-6 måneder. Psykologen spiller ofte en aktiv, strukturerende og handlingsorienteret rolle i forløbet. Sammen udforsker klienten og psykologen de tanker eller episoder, der udløser de negative reaktioner. I terapi lægges der vægt på at finde alternative tolkningsmuligheder, som kan erstatte de negative følelser med positive eller mere realistiske tanker om sig selv. Derfor er det vigtigt, at klienten afprøver de nye måder at tænke på i dagligdagssituationer. Derfor gives der ofte ”hjemmearbejde” for. Det vil sige øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne. Ved næste terapisession drøfter psykologen og klienten de nye erfaringer. 

Hvorfor vælge kognitiv terapi?

Der findes mange forskellige årsager til, hvorfor man kan vælge at starte i kognitiv samtaleterapi. Et kognitivt terapiforløb henvender sig til dig, der gerne vil have et effektivt udviklingsforløb, hvor du får forskellige redskaber og værktøjer at arbejde med i hverdagen. Den kognitive terapi kan bl.a. hjælpe dig med at forbedre din livskvalitet, lære dig selv bedre at kende, samt skabe mere glæde og overskud i dit liv ved hjælp af konkrete værktøjer og teknikker til at handle bedre i svære og udfordrende situationer.

Hvad kan udbyttet af kognitiv terapi være?

Kognitiv samtaleterapi kan siges at være hjælp til selvhjælp og kan bl.a. give dig følgende udbytte:

 • Øget livskvalitet
 • Bedre selvværd
 • Større selvindsigt 
 • Øget trivsel 
 • Bedre vaner
 • Øget livsglæde
33 32 88 14