Vi følger Covid-19 retningslinjerne og tilbyder samtaler ved personligt fremmøde samt via telefonkonsultation og videokonsultation. Når du besøger os på klinikken, bedes du bære mundbind i venteværelset, og du bedes komme til den nøjagtige tid, således at vi undgår...