Behandling af depression i København 

Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange års erfaring med depression og angst. Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at bestille tid hos en psykolog, så er du velkommen til at ringe til os på tlf. 33 32 88 14skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestille tid direkte online (kun for klienter uden henvisning). 

Hvad er en depression?

Selvom 15 % af befolkningen på et eller andet tidspunkt i livet til få en depression, er det alligevel stor uvidenhed og fordomme om depressioner. Når livet af flere årsager ikke går, som vi ønsker – er det en naturlig ting at være trist og ked af det i perioder. Man kan få en depression på alle tidspunkter i livet. Dog oplever vi, at man oplever det i en tidligere alder end før i tiden. Derfor er det faktisk sådan, at bliver man ramt af en alvorlig depression, så sker det typisk i 20-30-års alderen. Alligevel kan børn og unge også få en depression, der minder meget om de voksnes. Dog ses der for denne aldersgruppe ofte en væsentlig mere markant irritabilitet og reaktioner udadtil med aggressive adfærd.

At være deprimeret er ikke det samme som at være trist og ked af det. Når man er deprimeret, er man i en tilstand, hvor man føler nedsat lyst til at være sammen med andre mennesker, nedsat interesse for andre mennesker, nedsat lyst til de sædvanlige gøremål, nedtrykthed,  nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, nedsat energi eller øget træthed. Man kan også opleve problemer med at koncentrere sig og ens motorik kan blive langsom. Yderligere kan man opleve søvnforstyrrelser og ændringer i ens appetit og vægt. Graden af ens depression kan inddeles i let, moderat og svær. Der kan være flere årsager til, at man udvikler en depression. Det kan f.eks. være svære belastninger i form af dødsfald i familien, langvarig sygdom, konflikter på arbejdet eller i parforholdet samt stress i forskellige situationer. 

Hvad er symptomer på en depression? 

Generelt skelner man mellem en mild, moderat eller svær depression afhængig af antallet af symptomer og sværhedsgraden af dem. Der findes en lang række symptomser, som kan indikere, om man lider af en depression eller ej. Det gælder bl.a.: 

 • Mangel på nysgerrighed og livsglæde
 • Isolation fra socialt samvær
 • Manglende energi og øget træthed
 • Appetit- eller vægtændringer
 • Søvnproblemer
 • Lavere selvværd
 • Øget skyldfølelse og selvbebrejdelse
 • Livet føles uoverskueligt
 • Forringet koncentrationsevne
 • Tanker om selvskade
 • Manglede overskud til hverdagens aktiviteter
 • Indre uro
 • Tendens til at græde

Hvorfor får man en depression? Hvad er årsagerne til en depression?

En depression kan udvikles i kølvandet på en belastende omstændighed eller begivenhed. Det kan f.eks. være en fyrring, skilsmisse, alvorlig sygdom eller dødsfald i familien. Med andre ord kan alle større, negative livshændelser og begivenheder udløse en depressiv tilstand, som gør mennesket, der oplever det, sårbart. Dog kan det også gøre sig gældende for større, positive og ofte selvvalgte livshændelser og begivenheder, fordi de udløser øget stress og en massiv belastning over en periode. Det kan f.eks. være efter et jobskifte, flytning, at blive forælder, bryllup eller lignende begivenhed. 

Kan biologisk sårbarhed spille en rolle i forhold til udvikling af depression?

Der kan dog også være andre forhold, som spiller ind. En depression er ikke noget medfødt, men en biologisk sårbarhed kan være årsagen til, at man er i større risiko for at udvikle en depression. Har flere i ens familie haft en depression, kunne det tyde på, at man har en biologisk sårbarhed. Man kan også have en psykologisk sårbarhed. Det kan skyldes at f.eks. kan have været udsat for svære oplevelser i ens opvækst i form af tidligt tab af en eller flere forældre, svigt eller overgreb.

Hvad kan andre specifikke forhold være, der udløser en depression?

Der kan også være andre specifikke forhold, der spiller ind i forhold til udvikling af en depression. Det gør sig bl.a. gældende for en vinterdepression, hvor vinterens mørke tid udløser en øget risiko for en depressiv tilstand. Det samme gør sig gældende for en fødselsdepression, som kan udvikle sig efter en fødsel. Du kan læse mere om begge tilstande nedenfor.

Vinterdepression

Vinteren og den mørke tid sætter hvert år sine spor hos mange danskere – og nogle bliver mere påvirkede af den mørke tid end andre. Det er især mangel på lys og faldende temperaturer, som er årsagen bag udviklingen af en vinterdepression. Specifikt for vinterdepressioner er, at de ofte kommer igen – år efter år. De fleste, som lider af en vinterdepression, oplever, at de bliver trætte, energiforladte og triste. Vinterdepressioner findes ikke som selvstændig diagnose, men stilles på baggrund af de samme kriterier for en almindelig depression.

Fødselsdepression

Omkring 6% af alle fødende kvinder oplever at få en fødselsdepression. Mænd kan også få en fødselsdepression. Det sker dog noget sjældnere. Hvis man får en depression inden for 6 måneder efter, at man har født, vil denne blive karakteriseret som en fødselsdepression. Symptomerne er typisk de samme, som for en almindelig depression. Årsagen til at man udvikler en fødselsdepression kan f.eks. skyldes ofte én eller flere af følgende tilfælde og starte ofte allerede under graviditeten: 

 • Alvorlig sygdom hos barnet eller en selv
 • Dårlig social støtte eller social isolation
 • Problemet i parforholdet generelt
 • Svær omstillingsproces at blive mor
 • Urealistike høje krav til sig selv
 • Forholdet til ægtefællen/kæresten
 • Tidligere kortvarig depression eller angst
 • Problematisk forhold til egen mor
 • En følelse af mislykkeshed

Hvordan behandler man en depression?

En depression kan ofte behandles ved hjælp af samtaleterapi og psykologhjælp. Derudover anbefaler man ofte, at terapien kombineres med aktiv træning og motion. Generelt har samtaleterapi med en psykolog vist sig yderst effektiv i behandlingen af en depression. I den forbindelse kan forskellige terapiformer anvendes afhængig af den enkeltes situation og behov. 

Lider du, eller har du mistanke om, at du lider af en depression, kan det være en god ide at starte i terapi og depression-behandling hos en psykolog. Alt efter om der er tale om en let, moderat eller svær depression – vil du sammen med din psykolog planlægge et forløb, som passer til dine behov. 

33 32 88 14