Psykoterapi i København

Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv tilbyder vi psykoterapi som en af vores mange terapiformer. Du kan bestille tid hos en psykolog ved at ringe på tlf. 33 32 88 14Du kan også skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestille tid direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Du kan læse mere om betaling og tilskud her.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi, der alle består i, at en psykolog ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe klienters psykiske problemer. Du kan læse mere om individuel terapi her.

Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om, at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke- og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke- og handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser m.v. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslægtede interventionsformer, som psykologisk rådgivning, psykoedukation, coaching og lignende.

Enhver som går i terapi, må aktivt tage del i processen. Psykoterapi må derfor ske på frivilligt grundlag, hvor  udgangspunktet er personens eget ønske om øget livsudfoldelse. Det væsentlige i en psykoterapi er, at personen får mulighed for at forstå og føle, at han har ansvar for sin egen tilværelse. Mange ønsker terapi ud fra et håb om enkel adgang til medicin mod vanskelige livsproblemer: De ønsker trøst, måske frelse. Psykoterapi kan imidlertid aldrig give løsninger på livets problemer. Den kan kun gøre en person bedre i stand til selv at finde nye veje i sit liv. Det er et generelt træk, at individet bliver stadig mindre i stand til at tage ansvar for egne livsproblemer og bliver stadig mere afhængig af professionel hjælp.

33 32 88 14