Psykoterapi i København

Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv tilbyder vi psykoterapi som en af vores mange terapiformer. Du kan bestille tid hos en psykolog ved at ringe på tlf. 33 32 88 14Du kan også skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestille tid direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Du kan læse mere om betaling og tilskud her.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi, der alle består i, at en psykolog ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe klienters psykiske problemer. Du kan læse mere om individuel terapi her.

Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om, at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke- og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke- og handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser m.v. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslægtede interventionsformer, som psykologisk rådgivning, psykoedukation, coaching og lignende.

 Kort fortalt handler psykoterapi om at give mennesker, der er et svært sted i deres liv, hjælp til udvikle sig og komme godt videre.

Hvad kan psykoterapi hjælpe med?

 Psykoterapi foregår gennem samtaleterapi, hvor klienten og psykologen sammen kortlægger og korrigere negative tanker, adfærds- og handlemønstre. Det kan bl.a. dreje sig om: 

 • Håndtering af angst og uro
 • Depression
 • Forebygge og håndtere stress
 • Bryde negative mønstre
 • Håndtering af alvorlig sygdom
 • Arbejdsløshed eller tab af arbejdsevne
 • Konfliktløsning
 • Træthed og vrede
 • Ensomhed og tomhed
 • Livskriser og sorg
 • Sætte grænser
 • Personlig udvikling
 • Svære sociale relationer
 • Selvværd
 • Manglende overskud og livsglæde
 • Svære situationer på jobbet

Hvordan foregår psykoterapi?

Enhver som går i terapi, må aktivt tage del i processen. Psykoterapi må derfor ske på frivilligt grundlag, hvor  udgangspunktet er personens eget ønske om øget livsudfoldelse. Det væsentlige i en psykoterapi er, at personen får mulighed for at forstå og føle, at han har ansvar for sin egen tilværelse. Mange ønsker terapi ud fra et håb om enkel adgang til medicin mod vanskelige livsproblemer: De ønsker trøst, måske frelse. Psykoterapi kan imidlertid aldrig give løsninger på livets problemer. Den kan kun gøre en person bedre i stand til selv at finde nye veje i sit liv. Det er et generelt træk, at individet bliver stadig mindre i stand til at tage ansvar for egne livsproblemer og bliver stadig mere afhængig af professionel hjælp.

Hvad kan psykoterapi bidrage med?

Psykoterapi kan hjælpe med at identificere, arbejde med og korrigere svære og negative tanker, adfærds- og handlemønstre og derigennem skabe bl.a.:

 • Øget livsglæde
 • Bedre livskvalitet
 • Bedre vaner
 • Øget selvværd
 • Bedre beslutninger
 • Øget selvstændighed
 • Øget tro på sig selv

Hvem henvender psykoterapi sig til? 

Psykoterapi henvender sig til dig, som ønsker at forbedre livet, arbejde med dig selv og få hjælp til at håndtere livets udfordringer. Alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt at sidde fast i svære tanker, livskriser og handlingsmønstre, som det kan være en god idé at få professionel hjælp til at bryde og håndtere. Psykoterapi hjælper dig derudover med at skabe øget selvindsigt, lære sig selv bedre at kende og hvordan du selv kan skabe et bedre jeg. Det gælder uanset hvilken svær situation eller periode i dit liv. Gennem psykoterapi kan du aktivt ændre dit liv til et gladere og mere positivt. Psykoterapi er en investering i sig selv.

33 32 88 14