Behandling af spiseforstyrrelser i København 

Psykologerne ved Kongens Nytorv er specialiserede i at behandle og vejlede omkring spiseforstyrrelser, så uanset om du lider af anoreksi, bulimi eller en anden form for spiseforstyrrelse, er der hjælp at hente. Bestil tid ved at ringe på tlf. 33 32 88 14, skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestil direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning). Læs mere om tilskud, betaling og priser her. 

Om spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelser er en samlet betegnelse for forskellige lidelser, som er kendetegnet ved et forvrænget forhold til mad, krop og vægt. Spiseforstyrrelser opstår typisk i starten af teenageårene og frem til voksenalderen og udvikles ti gange så ofte hos piger som hos drenge. 

Mennesker med en spiseforstyrrelse styres af mad. Det, der fylder mest, er hvad man spiser, eller ikke spiser, kroppens udseende og tallene på badevægten. Fordi disse elementer bliver så afgørende for humør og selvopfattelse, vil venner, familie, uddannelse, arbejde, fritid etc. ofte træde i baggrunden. Blandt andet derfor kan en spiseforstyrrelse føre til en påtrængende følelse af ensomhed. Herudover er det at sulte sig eller at overspise en stor belastning for både kroppen og psyken. I alvorlige tilfælde kan en spiseforstyrrelse skade indre organer og blive livsfarlig.

Der er ikke noget entydigt svar på, hvorfor mennesker udvikler en spiseforstyrrelse. Men forstyrrelsen er et tydeligt ydre tegn på, at der er uløste konflikter i det indre. En spiseforstyrrelse kan affødes af et ønske om vægttab, der tager overhånd. Den kan også være en reaktion på store negative omvæltninger som at miste en kæreste, opleve en skilsmisse eller et dødsfald eller andre begivenheder, hvor man oplever tab af relationer, kontrol og selvværd. Opvækst og familie kan også spille en afgørende rolle i forhold til selvopfattelse og håndtering af både større og mindre kriser i livet. Derudover taler man også om, at vestens snævre idealer om slanke og succesrige kvinder har indflydelse på unge pigers kritiske selvopfattelse. 

Hvordan behandles spiseforstyrrelser? 

Det er vigtigt at sætte så tidligt ind som muligt, når et menneske viser tegn på at være ved at udvikle en spiseforstyrrelse. På et tidligt stadie kan samtaler med en, som man har tillid til, om trivsel, selvbevidsthed, kost- og motionsvaner være med til at forhindre, at lidelsen overhovedet udvikler sig. Ellers behandles spiseforstyrrelser oftest med psykoterapi, enten individuelt eller i grupper, hos en psykolog eller psykiater. Terapien har til hensigt at hjælpe klienten med at bearbejde de følelser, tanker og adfærdsmønstre, som ligger bag lidelsen. I nogle tilfælde kombineres terapien med medicin. Hvis lidelsen bliver direkte livstruende, er det oftest nødvendigt med indlæggelse.

Anoreksi 

Når man lider af anoreksi, er man sygeligt optaget af at tabe sig. Derfor er det meget begrænset, hvad man spiser. Selv om man derved opnår det ønskede vægttab, vil man stadig opfatte sig selv som tyk. Denne forvrængede selvopfattelse kan føre til et vægttab, der er livstruende. 

Om anoreksi

Cirka 10 gange så mange piger som drenge udvikler anoreksi – oftest fra puberteten frem til voksenalderen. Anoreksi viser sig først og fremmest ved vægttab. Madvanerne vil ændre sig, og det vil være meget begrænset, hvad man spiser, selv om man er meget optaget af mad. Ofte vil en anorektiker kombinere det at sulte sig med motion og måske bruge slankemidler eller afføringsmidler.

Man mener, at det at sulte sig og opnå et overdrevent vægttab giver et menneske, der lider af anoreksi, en følelse af ultimativ kontrol. Dette kan være en tryg følelse, hvis man synes, man har svært ved at udfylde sin rolle i livet mht. til sociale og seksuelle forventninger og personligt ansvar. Derfor ryger man med sit vægttab ind i en ond spiral, hvor man vil føle, at man mister kontrollen, hvis man tager på eller ikke vedbliver at tabe sig.

Hvordan behandles anoreksi?

Ved hjælp af forskellige former for psykoterapi hos en psykolog eller psykiater kan man få hjælp til at bearbejde de ting, der ligger til grund for udviklingen af anoreksi. Ofte vil man i forbindelse med psykoterapien, hvor der arbejdes med tanker, følelser og mellemmenneskelige relationer, gå hos en diætist, som kan hjælpe med at regulere kosten, så kroppens behov igen bliver dækket.

I alvorlige tilfælde 

Anoreksi kan være livstruende, da voldsomme vægttab kan skade kroppens organer. I alvorlige tilfælde behandles man derfor under indlæggelse for at undgå livstruende vægttab.

Bulimi

Når man lider af bulimi, får man regelmæssigt en sådan trang til at spise og overspise, at man ryger ud i et ukontrolleret spiseanfald, hvor man indtager meget store mængder af mad. Ofte vil man efterfølgende kaste op, anvende appetithæmmende midler, dyrke overdrevet motion, gennemtvinge fasteperioder eller tage afføringsmidler for at undgå at tage på i vægt. Generelt har personer, der lider af bulimi, en stor frygt for fedme og lider desuden af en forstyrret opfattelse af kroppen. 

Om bulimi 

Cirka 10 gange så mange piger som drenge udvikler bulimi – oftest fra puberteten og frem til voksenalderen. Det er især i denne aldersgruppe, at man rammes af bulimi. Ligesom ved anoreksi er der i forbindelse med bulimi et øget fokus på krop og vægt. Bulimikere kan dog både være under-, normal- og overvægtige, og deres lidelse er derfor ikke altid ligeså synlig som anoreksi, der i de fleste tilfælde medfører et stort vægttab. 

Bulimikere udviser en yderst selvdestruktiv adfærd, som også kan vise sig i andre forhold som fx seksualliv, alkohol- eller stofmisbrug. Tabet af kontrol, som viser sig i den selvdestruktive adfærd, kan føles som en lettelse i en verden, som man ellers føler, er bygget op af krav og restriktioner. Der følger dog altid en stor skamfølelse i kølvandet på at have givet slip. Efter et ædeflip, kan det derfor føles som om, man atter har kontrollen, når man selv fremkalder en eller flere opkastninger. Overspisning og opkastning kan også bevirke, at man i korte tidsrum bliver fri af ubehagelige følelser og tanker, som dog hurtigt vender tilbage, hvorefter man igen overspiser og kaster op – en ond cirkel. 

Udvikling af bulimi 

Bulimi starten ofte med, at man går på slankekur for på den måde at holde vægten nede. Som led i denne slankekur begynder man at springe måltider over, hvilket fører vil voldsom spisetrang, således at man på et tidspunkt går over gevind og dermed spiser alt for meget mad på én gang. Derefter får man det dårligt med sig selv, dårlig samvittighed, skyldfølelse og bliver måske endda rigtig ked af det, hvilket ofte ender ud med, at man f.eks. kaster maden op igen. Årsagen til at man får bulimi skal primært findes i den måde, som vores moderne samfund er sat sammen på. Mediernes og samfundets skønhedsidealer om, hvordan vi skal se ud, være og begå os, påvirker mange især unge mennesker, som føler et enormt pres, fordi de ikke kan leve op til disse idealer. Sygdommen kan være skadelig på forskellige måder og have kraftige bivirkningen på både krop og sjæl. 

Hvordan foregår behandling af bulimi? 

Ved hjælp af psykoterapi kan man få opbygget selvtillid og få indsigt i, at de krav og restriktioner som man føler, man er omgivet af, er noget man selv har indflydelse på. Man vil få hjælp til at fokusere mindre på mad og vægt samt til at håndtere vanskelige følelser og relationer. Ofte vil man i samarbejde med en diætist få udviklet en kostplan, der hjælper med at komme ind i en regelmæssig spiserytme, hvorved man undgår spiseanfald. Efterhånden vil man derigennem kunne genetablere evnen til at opleve almindelig sult- og mæthedsfornemmelse. I nogle tilfælde suppleres behandling med den samme medicin, som bruges mod depression, da dette kan hjælpe mod trangen til at overspise. 

Ved hjælp af professionel behandling hos en psykolog vil de fleste mennesker, der lider af bulimi, opleve en klar forbedring og mange vil endda blive helt raske. Psykologisk behandling vil give dig mulighed for at få kontrol over symptomerne og i det lange løb opnå en bedre livskvalitet. Derudover vil en psykolog kunne hjælpe dig med at blive tilfreds med din krop og få et bedre selvværd. Selvfølgelig bliver du ikke rask på én dag, det kan være en lang og sej kamp at slippe af med de mange overspisninger og symptomerne, men jo før du tager kampen op – jo tættere er du på en sejr! 

Overspisning – den tredje spiseforstyrrelse 

Overspisning eller Binge Eating Disorder er kendt som ’bulimi uden udrensning’, da denne form for spiseforstyrrelse er defineret som gentagne gange med overspisning uden opkastninger eller andre former for usund og uhensigtsmæssig adfærd, der skal råde bod på det store madindtag.  

33 32 88 14