Forældrekompetenceundersøgelser  

Psykologerne ved Kongens Nytorv har mange års erfaring med at foretage forældrekompetenceundersøgelser, relationsundersøgelser samt familieundersøgelser for kommuner og andre institutioner i den offentlige sektor. Undersøgelserne tilpasses formålet og den enkelte situation, men ofte omfatter en undersøgelse flere familiemedlemmer for at få et dybdegående indblik i familien, så den bedst mulige konklusion findes og opnåes. Derudover er hensigten af afklare, hvad der er til barnets bedste og undersøgelsen tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn. 

Forældrekompetenceundersøgelser er ofte en krævende og kompleks opgave, som bør løses ved brug af flere forskellige metoder, herunder afholdelse af dybdegående samtaler med forældrene og barnet, observationer af samspillet mellem forældrene og barnet samt evt. relevante psykologiske tests. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelsen vurderes forældrenes kompetencer i forhold til barnets grundlæggende behov for omsorg, sikkerhed, følelsesmæssig varme, stimulering, grænsesætning og stabilitet. 

Hvornår bruges en forældrekompetenceundersøgelse?

Der findes flere forskellige årsager til, at man vælger at få foretaget en forældrekompetenceundersøgelse f.eks. når kommunen:

  • skal træffe valg af foranstaltning overfor et udsat barn eller ung
  • er i tvivl om anbringelsesgrundlaget
  • skal træffe afgørelse om hjemgivelse
  • skal træffe afgørelse om samvær
  • overvejer at rejse en sag om adoption uden samtykke 

Kontakt os gerne via telefon eller mail for at få flere oplysninger eller for at få et konkret tilbud på en sag. 

33 32 88 14