Behandling af selvskadende unge i København

Vores psykologer er specialiseret i at arbejde med selvskadende unge og har arbejdet med området i en lang årrække. Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en tid hos en psykolog, så kontakt os på tlf. 33 32 88 14, skriv en mail til psykologerne@pvkn.dk eller bestil direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning). 

Selvskadende adfærd blandt unge – et stigende problem

Flere og flere unge lider af selvværdsproblemer og selvhad, hvilket ofte udmunder i selvskadende reaktioner som f.eks. cutting (hvor de uge skærer i sig selv), anoreksi, bulimi, overdoser og selvmordsforsøg. Derudover er det, at drikke store mængder alkohol, at brænde sig med cigaretter, at overhælde sig med kogende vand og hårudrivning nogle af de mest almindelige måder at skade sig selv på blandt danske unge.  

I det seneste årti er selvskade blandt unge blevet et stadigt større problem – og det gælder både blandt piger og drenge. Forskning viser, at årsagen til den selvskadende adfærd blandt andet er, at mange unge oplever stress og et stort forventningspres i dagligdagen. Som et resultat bliver selvskadende handlinger for nogle en måde at overdøve den indre, psykiske smerte. Der findes dog mange forskellige årsager til selvskade bl.a. på grund af manglende omsorg og nærvær, for at få kontrol over følelser, for at få opmærksomhed, for at straffe sig selv eller andre og det kan være et forsøg på selvmord. Tidligere mente man, at det primært var piger og unge kvinder, der skadede sig selv. Det er dog langt fra korrekt. Dog viser forskning, at der er stor forskel på piger og drenges måder at skade sig selv på. Derfor skal man være særligt opmærksom på dette. Pigerne anvender i højere grad “indadrettede” selvskademetoder som f.eks. at skære i sig selv, mens drengene i højere grad har en tendens til at anvende “udadrettede” selvskademetoder som f.eks. at slå hovedet eller hånden ind i en væg. 

I forbindelse med selvskadende adfærd tilbyder vi bl.a.: 

 

33 32 88 14