Psykologerne ved Kongens Nytorv er specialiseret i at behandle og vejlede omkring selvmordstanker. Bestil tid ved at ringe på tlf. 33 32 88 14 eller ved at skrive en e-mail til psykologerne@pvkn.dk. Læs mere om selvmordstanker herunder.

Når en person lider af selvmordstanker og eventuelt forsøger selvmord, er det et tegn på store problemer i personens dagligdag og/eller tegn på depression eller anden psykisk lidelse.

Problemer i personens liv kan fx være: et dårligt socialt netværk, ensomhed, eller traumatiske oplevelser/kriser som personen har svært ved at håndtere (fx i forbindelse med skilsmisse, torturoplevelser eller dødsfald af nærtstående).

Næsten alle psykiske lidelser kan udløse selvmordstanker og eventuelt føre til selvmordsforsøg, bl.a.:

  • Depression
  • Manio-depressiv sygdom
  • Skizotypisk sindslidelse
  • Skizofreni
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Spiseforstyrrelser

Eventuelle følgevirkninger

De ydre tegn på, at et menneske har selvmordstanker og muligvis vil forsøge at begå selvmord, kan bl.a. være:

  • Ytringer herom
  • Tristhed
  • Tendens til isolation
  • Tiltagende passivitet, sorg og vrede

Hvis en person overlever et selvmordsforsøg, kan der være sket en række fysiske skader, fx hvis personen har indtaget en meget stor dosis af medicin eller psykoaktive stoffer.

At en person har selvmordstanker betyder ikke nødvendigvis, at personen vil forsøge at gøre tankerne til handling, men selvmordstanker skal altid tages alvorligt, da de er udtryk for, at noget er galt. Det er vigtigt, at personen får professionel hjælp, og personen bør opfordres til og støttes i at søge professionel hjælp. En person, der har selvmordstanker, har brug for nogle redskaber til at håndtere selvmordstankerne og problemer/kriser i livet.

Ud over den professionelle hjælp er det en stor støtte for personen, hvis et menneske i personens omgangskreds tør være åben og tale med personen om selvmordstankerne. Det er vigtigt, at personen ikke føler sig afvist. Ofte vil en person være tilbageholdende med at fortælle om sine selvmordstanker og eventuelle -handlinger, på grund af en bekymring for at komme til at gøre andre mennesker kede af det, samt for hvordan andre mennesker vil reagere på emnet. Bekymringen er ofte, om andre mennesker vil kunne rumme en samtale, der handler om selvmord.

En samtale om selvmord udløser sjældent et selvmordsforsøg – det er derimod værre, hvis det ignoreres, når en person søger hjælp til at få det bedre.

(Der kan søges hjælp hos blandt andre egen læge, som kan henvise til behandling, ligesom der kan opnås hjælp på hospitalet. Derudover findes telefonrådgivninger, som fx Livslinien, hvor personen anonymt kan ringe på telefonnr. 70 201 201 alle dage mellem kl. 11 og 23).

Generelle hensyn i forhold til beskæftigelse

Hvis en person har selvmordstanker og eventuelt har forsøgt at begå selvmord, er det vigtigt at sikre, at personen får den nødvendige hjælp og støtte. Det gælder også, hvis personen skal fastholde et arbejde eller påbegynde ny beskæftigelse.

Kolleger, der er sammen med personen i dagligdagen, kan spille en stor rolle i forhold til at hjælpe personen med at få det bedre. Selv om personen eventuelt får professionel hjælp, er det derfor vigtigt, at blandt andre kolleger vedvarende støtter personen. Oplevelsen af at være en del af et socialt fællesskab på en arbejdsplads kan være af stor betydning for personens bedring, og det er derfor hensigtsmæssigt at støtte personen i at etablere og vedligeholde sociale netværk på bl.a. arbejdspladsen.

Selvmordstanker

Selv om der de sidste 20 år er sket en halvering i antal selvmord, er der i Danmark stadig ca. 7-800 hvert år, der tager deres eget liv og lige så mange, der forsøger. Mænd og drenge er oftest dem, som tager deres liv, mens kvinder og piger har flest selvmordsforsøg. Især blandt unge kvinder mellem 15-29 år er der en stigning i selvmordsforsøg.

Selvmord og -forsøg dækker over mange forskellige årsager; f.eks. ensomhed, depression, forældres skilsmisse eller større krav til at være en succes her i livet, får flere til at føle sig forkerte og ikke gode nok. Desværre opfattes selvmord i vores kultur stadig som tabu. Det er derfor vigtigt at få fat i dem, der går med tanker om selvmord, inden det går galt.

Går du og synes livet er noget surt? Har du tanker om, at det ville være meget bedre, hvis du ikke var her? Går du med planer om at gøre noget ved det, eller har du allerede forsøgt? Så prøv et af nedenstående steder. Gør du dig bekymringer om en ven eller et familiemedlem, som du frygter kan gå rundt med selvmordstanker eller har du allerede mistet en nærtstående, kan du også henvende dig.

Psykologerne ved Kongens Nytorv er specialiseret i at behandle og vejlede omkring selvmordstanker. Bestil tid ved at ringe på tlf. 33 32 88 14 eller ved at skrive en email til psykologerne@pvkn.dk. Læs mere om selvmordstanker herover.

 

33 32 88 14