Leg er vigtigt for børn. Især fantasileg. Leg gør, at børn lærer at være sociale og være sammen med andre mennesker. Det er når børn leger, at de lærer sammenspillet mellem hinanden, men endnu vigtigere lærer de også sig selv bedre at kende bl.a. ved afprøvning af forskellige roller.

Når børn leger, bruger de deres kreativitet til at finde på noget at lege, nye lege, pludselige ideer og ændringer i legen. Når der eksempelvis leges ”politi og røver”, går tingene meget stærkt og når politiet kommer, skal røveren hurtigt udtænke en plan for, hvordan han vil prøve at undgå politiet. Her kommer ideerne og kreativiteten ind i billedet – hvilket er meget vigtig for vores børns senere liv.

Generelt er vores samfund bygget op omkring, at vi skal være kreative og innovative for at vores samfund skal blive ved med at være konkurrencedygtigt på den lange bane, men denne kreativitet hæmmes når vi som børn ikke får lov til at lege. Dette gælder i øvrigt alle børn i alle aldre.

Når børn leger bearbejder de også de begivenheder og problemer, som de har oplevet. Et eksempel herpå, er når der leges ”far, mor og børn”. I denne leg bearbejder børnene de situationer, som de oplever i hjemmet samt hvordan man håndtere dem.  Børn bruger leg til at bearbejde ting de har oplevet, hvilket er en vigtigt del af deres opvækst.

I vores moderne samfund mindskes børns leg mere og mere, fordi voksenstyret læring opprioriteres og de i højere grad får stukket en iPad i hånden. En iPad kan naturligvis også lære vores børn forskellige færdigheder, men det vil aldrig kunne måle sig med de færdigheder, de erhverver sig, når de leger. Når legen fjernes fra børnene, forringes den del i udviklingen, som kan give dem en indre følelse af sig selv, sociale og kreative muligheder, som de får brug for i deres senere liv. Det kan have katastrofal betydning for deres voksenliv. Det betyder, at vi som psykologer aldrig bliver arbejdsløse, men årsagen til det er desværre bare den helt forkerte.

Fantasileg fremmer børns kreativitet og sammenhold. Børn har brug for at lege – være sammen med andre, lærer at kommunikere, agere og fungere sammen med andre mennesker, uden voksenstyring. Vigtigheden af, at børn får lov til at lege deres egne fantasilege, kan ikke understreges nok. Det er vigtigt for at de både udvikler sig socialt og også mentalt.

Hvis du gerne vil vide mere om børn og terapi, så ring til os på tlf. 33 32 88 14 eller skrive til os på: psykologerne@pvkn.dk.

Vend tilbage til forsiden

33 32 88 14