Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv har vi gode erfaringer med ADHD, og behandling af ADHD. Vi har forskellige slags konsultationer, hvilket kommer an på den enkelte. Du kan bestille tid ved at ringe på 33 32 88 14 eller ved at skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk. Du kan læse mere om ADHD behandling herunder, og sidst på siden læse om ADHD behandling af unge og voksne.

ADHD Behandling

Et af de effektive redskaber til at reducere ADHD-symptomerne er psykologisk behandling. En ”overordnet behandlingsplan” består af medicinske, psykologiske, indlæringsmæssige og sociale tiltag. Planen bør indeholde råd og støtte til forældre og lærere og kan eventuelt omfatte specifik psykologisk behandling (som adfærds¬regulerende terapi eller neuropsykologisk rehabilitering).

Adfærdsregulerende terapi har som mål at ændre og forbedre barnets adfærd. Det foregår sædvanligvis ved, at man træner forældre og/eller lærere i særlige teknikker, der forbedrer adfærden, såsom symbolske belønningssystemer og timeout-aftaler. De tre principper for adfærdsregulerende terapi er:

  • Opstilling af specifikke mål
  • Fastlæggelse af belønninger og konsekvenser
  • Fastholdelse af systemet med belønninger og konsekvenser i tilstrækkelig lang tid.

Samtidig med den adfærdsregulerende terapi kan der også indføres ændringer i hjemmet og i skolen. Denne type tiltag har til formål at forbedre barnets indlæringsevne og adfærdsmønster i klasseværelset. Det er vigtigt med hjælp fra lærerne til at gennemføre disse tiltag. Desuden er lærernes feedback generelt meget vigtig for opfølgningen og evalueringen af ADHD-behandlingen.

Dog spiller barnets alder og symptomernes sværhedsgrad en vigtig rolle for effektiviteten af disse tiltag og nytten af at arbejde med uddannelsesspecialister.

Andre behandlingsformer, der kan hjælpe børn med ADHD og deres familie er:

  • Familieterapi, hvor forældre og søskende får hjælp til at tackle den stress, det indebærer at leve med én, der har ADHD.
  • Træning af sociale færdigheder, hvor barnet får hjælp til at være mindre aggressiv og impulsiv, styre sin vrede og opføre sig mere passende og socialt acceptabelt.
  • Støttegrupper, der kan give voksne og børn med ADHD og deres forældre et netværk af social støtte, information og uddannelse.

Under alle omstændigheder kræver behandlingen af ADHD et tæt samarbejde mellem familie, lærere og alle involverede læger og specialister.

ADHD Behandling for unge

Unge med ADHD føler sig ofte misforstået af forældrene, lærerne og – i visse tilfælde – også af deres venner. Forældrene tolker ofte teenagerens adfærd som hadefuld, og det giver negative reaktioner, der optrapper konflikten. Samspillet med og responsen fra forældrene påvirker i høj grad teenagerens livssyn og selvtillid. Det er vigtigt, at forældrene ikke stiller urimelige krav til barnet, og de må grundlæggende prøve at forstå barnets adfærd og opmuntre til kommunikation.

Teenagere, der har problemer i skolen, med vennerne, eller konstant har negative tanker om sig selv, kan have gavn af en udredning. Behandling, herunder psykologisk rådgivning og/eller medicinsk behandling, kan bidrage til at reducere problemer med koncentration og opmærksomhedsforstyrrelse. Rådgivning kan også være en støtte i følelsesmæssige og sociale spørgsmål.

Familieterapi kan hjælpe familien til at få harmoni og stabilitet i hjemmet. Forældre kan desuden have stor gavn af en støttegruppe, som de kan dele deres oplevelser og følelser med.

ADHD Behandling af voksne

En behandlingsplan, der kombinerer medicinsk behandling, uddannelse, adfærdsregulerende terapi og psykosocial behandling, menes at være den mest effektive behandling for voksne med ADHD.

Forskningen i psykosocial behandling af voksen-ADHD er begrænset, men flere undersøgelser viser, at rådgivning med fokus på støtte og mere viden om eget sygdomsmønster kan være en effektiv langtidsbehandling. Ligesom der ikke findes én test til diagnosticering af ADHD, findes der heller ikke én behandlingsform, der passer alle. Behandlingsplanen bør tilpasses den enkeltes behov. Voksne med ADHD kan have behov for hjælp til både adfærdsmæssige, sociale, studiemæssige, arbejdsrelaterede og relationsmæssige problemer. De kan også have gavn af jobrådgivning, tidsstyring og strukturering, coaching, hjælpemidler til studie og/eller job samt adfærdsregulerende strategier.

Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv har vi gode erfaringer med ADHD, og behandling af ADHD. Vi har forskellige slags konsultationer, hvilket kommer an på den enkelte. Du kan bestille tid ved at ringe på 33 32 88 14 eller ved at skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk. Du kan læse mere om ADHD behandling herunder, og sidst på siden læse om ADHD behandling af unge og voksne. Læs generelt om ADHD her.

Læs også:
ADHD Terapi

ADHD Psykologhjælp

33 32 88 14